Nordisk konferens
Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region

13
juni

Tid: 13 juni

Plats: Stockholm, Münchenbryggeriet

På uppdrag av regeringen arrangerade UKÄ den nordiska konferensen Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region. Konferensen filmades och du kan ta del av filmerna här.

Konferensen är ett tillfälle för kunskapsinhämtning och att mötas kring frågor om framtidsutmaningar som de nordiska länderna står inför.

Current Priorities and Future Challenges: Higher Education in the Nordic Region anordnas i samband med Sveriges ordförandeskap för Nordiska ministerrådet och hölls den 13 juni på Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferensen riktade sig till beslutsfattare och verksamma inom högre utbildning i Norden.

Konferensen modererades av Niklas Ekdal och Lisa Kirsebom

Inledning

Professor Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet (UKÄ); Helen Hellmark Knutsson, Sveriges minister för forskning och högre utbildning; Rebekka Borsch, statssekreterare hos den norska ministern för forskning och högre utbildning.

The challenges with implementing national policies within higher education

Nordisk studentpanel:
Elsa María Guðlaugs Drífudóttir, Chairperson, National Union for Icelandic Students (LÍS); Petteri Heliste, styrelsemedlem, internationella ärenden och utbildningspolitik, Finlands Studentkårers Förbund (SYL); Julian Lo Curlo, ansvarig för kurser och internationellt arbete, Danska studerandes förbund (DSF); Charlotta Tjärdahl, ordförande, Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Jone Trovåg, internationellt ansvarig, Norsk studentorganisasjon (NSO).

Parallella temasessioner

Session 1: Linking research and higher education

”Quality Management of Research: On the 2nd Revision of the Islandic QEF”
Fil. dr Sigurður Óli Sigurðsson, Manager of the Quality Board for Higher Education in Iceland, RÀNNIS.

”Joint Evaluations of Research and Education in Norwegian Social Sciences: Evaluation Model and Preliminary Results”
Fil. dr Åsne Kalland Aarstad, senior rådgivare, Nasjonalt organ for kvalitet och utdanningen (NOKUT).

Panelsamtal:
Professor Ulf Ellervik, Lunds universitet; Fil. dr Stephan Hamberg, enhetschef, Nasjonalt organ for kvalitet och utdanningen (NOKUT); Docent Carl Jacobsson, senior rådgivare, Vetenskapsrådet och Karin Järplid-Linde, avdelningschef för utvärderingsavdelningen, Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Session 2: Challenges and opportunities of digitalisation

"Digitalisation and its effects on society – particularly on higher education"
Professor Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH).

”Current Priorities in Finnish Higher Education: Building for the Future”
Fil. dr Riitta Rissanen, rektor Lapland University of Applied Sciences.

Panelsamtal:
Professor Helen Dannetun, rektor, Linköpings universitet; Professor Inger Askehave, Professor, Pro-rector, Aalborg University, Denmark; Gard Titlestad, generalsekreterare, International Council for Open and Distance Learning och Annika Pontén, ställföreträdande myndighetschef, Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

14.45-15.30 Equal opportunity

"Equal Opportunity - not just a matter of gender equality"
Karin Röding, generaldirektör, Universits- och högskolerådet (UHR)

”Sexual Harassment in Academia: Conclusions and Recommendations from an International Research Review”
Fil. dr Fredrik Bondestam, forskningssamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning.

15.30-16.15  Slutkommentarer och summering av dagen

Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet; Fil. dr Riitta Rissanen, rektor Lapland University of Applied Sciences och Julian Lo Curlo, ansvarig för kurser och internationellt arbete, Danska studerandes förbund (DSF).

Medskick och prioriteringar för det fortsatta nordiska samarbetet: Fil. dr Sigurður Óli Sigurðsson, Manager of the Quality Board for Higher Education in Iceland, RÀNNIS; Rebekka Borsch, statssekreterare hos den norska ministern för forskning och högre utbildning och Charlotta Tjärdahl, ordförande, Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Alla presentationer från dagen