Hållbar utveckling inom utbildning och Agenda 2030 

7
mars

Tid: Onsdag den 7 mars 2018, kl 9.45-16.00

Plats: Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm

UKÄ och SUHF arrangerade en konferens om den tematiska utvärderingen om universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling. Konferensen hade såväl ett framåtblickande som ett internationellt perspektiv. UKÄ:s utvärderingsrapport och dess resultat presenterades och deltagarna fick tillfälle att reflektera och diskutera.

Filmer och presentationer från konferensen

Presentation: Stephen Hwang, rektor, Högskolan i Halmstad Powerpoint, 213.8 kB.

Maria Lantz, rektor Konstfack och Eddi Omrcen, hållbarhetsstrateg Göteborgs universitet ger exempel från sina lärosäten på arbete för hållbar utveckling