Högskoleforum

4-5
december

Tid: 4-5 december 2017

Plats: Linköping Konsert & Kongress

Den 4-5 december arrangerade UKÄ och Linköpings universitet Högskoleforum 2017 i Linköping. Här hittar du filmer, presentationer och länkar för fördjupning.

Utskriftsversion av programmet för hela Högskoleforum 4-5 december Pdf, 59.4 kB.

Vill du tipsa andra om att titta på filmerna från Högskoleforum? Sprid adressen till denna sida: www.uka.se/hogskoleforum

Twitter: Sök på #Högskoleforum för att läsa tweets från konferensen.

Filmer från Högskoleforum

Inledning den 4 december

Anders Söderholm, GD för UKÄ och Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet välkomnar deltagarna. Därefter presentation av politiken för högre utbildning och forskning av Karin Röding, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet. Passet avslutas med föredrag av Gudmund Hernes, professor Handelshøyskolen BI i Oslo och styrelseordförande Uppsala universitet:

Statssekreterare Karin Rödings presentation Pdf, 742.7 kB.

Temapass under eftermiddagen den 4 december

Tema 1 : Akademins roll i en orolig tid

Hur ska akademin förhålla sig till ett allt mer polariserat samhälls­klimat, ökad populism och ett förändrat kommunikations­klimat? Tidigare etablerade sätt att söka kunskap har blivit alltmer ifrågasatta och förväntningarna ökar på snabba och entydiga svar till komplicerade frågor. Vilka förändringar ser vi när det gäller hur människor tar till sig nyheter och fakta? Vad betyder det för forskare och forskningen? Vad kan akademin göra för att nå ut i ett allt mer fragmentiserat landskap och för att värna en fri akademi?

Första delen: Fakta och media i en ny tid

Talare: Anette Novak, Medieutredningen och Stephen Lewandowsky, University of Bristol.
Deltagare i panel: Elisabeth Ekener, forskare KTH och talesperson för March for science, Jesper Falkheimer, professor vid Lunds universitet, Christina Rudén, professor Stockholms universitet

Andra delen: Styrning för en fri akademi

Inledning: Samtal mellan Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet och moderator Niklas Ekdal.
Paneldeltagare: Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet, Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet, Bengt Kristensson Uggla, professor Åbo Akademi, Vigdis Moe Skarstein, styrelseordförande Nord Universitet, Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet.

Tema 2: Det livslånga lärandet – vems ansvar?

Behovet av återkommande kompetensutveckling framställs allt tydligare i ett växande kunskapsintensivt arbetsliv. Vad är arbetslivets syn på detta? Hur ska behovet tillgodoses? Behövs mer samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv? Hur kan lärosätena svara upp mot efterfrågan? Vems ansvar är det att tillhandahålla utbildning? Hur påverkar digitaliseringen högskolan och det livslånga lärandet?

Första delen: Kompetensutveckling – ett växande behov

Talare: Poul Nielson, fd. EU-kommissionär och Anna-Karin Hatt, VD Almega.
Paneldeltagare: Jacob Adamowicz, vice ordförande SFS, Andrew Casson, vicerektor Högskolan Dalarna, Alastair Creelman, specialist e-lärande Linnéuniversitetet, Anna-Karin Hatt, VD Almega, Annika Pontén, avdelningschef UKÄ

Andra delen: Vägval för livslångt lärande

Talare: Lars Haikola, fd. universitetskansler
Paneldeltagare: Deltagare i paneler: Joachim Kahlert, samordnare Norrtälje kommun, Thomas Persson, GD Myndigheten för yrkeshögskolan, Pia Sandvik, VD Rise, Marcus Strömberg, VD Academedia, Johan Schnürer, rektor Örebro universitet, Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst

Tema 3: Resurser och styrning för en livskraftig akademi

Första delen: Hur står det till med lärosätenas ekonomi?

Hur kan resurser och styrning säkra en livskraftig akademi? En utredning pågår om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten, vad bör utredningen ta fasta på? Hur ser finansieringsläget ut för högre utbildning och forskning? Vad är viktigt att tänka på utifrån forskningsfinansiering, vilken roll spelar kvalitetssäkringsarbetet?

Talare: Johan Gribbe, UKÄ och från Riksrevisionen: Johanna Köhlmark och Keili Saluveer.
Paneldeltagare: Peter Nygårds, styrelseordförande Mittuniversitetet, Madelene Sandström, VD KK-stiftelsen, Johan Sterte, rektor Karlstads universitet, Maria Knutson Wedel, vice rektor Chalmers tekniska högskola

Andra delen: En resursstark högskola

Talare: Pam Fredman, regeringens särskilda utredare: Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten
Paneldeltagare: Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet, Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF, Maria Landgren, Senior Program Manager Vinnova, Anders Malmberg, prorektor Uppsala universitet, Ingrid Petersson, GD Formas, Gunnar Svedberg, fd. rektor, Charlotta Tjärdahl, ordförande SFS

Filmer från Högskoleforum den 5 december:

Internationell utblick

Konferensens andra dag inleddes med en internationell utblick i form av en filmad intervju med Michael Ignatieff, rektor Central European University, CEU, i Budapest.

Panel som reflekterar över intervjun:

  • Gudmund Hernes, professor Handelshøyskolen BI i Oslo och styrelseordförande Uppsala universitet,
  • Staffan I Lindberg, professor Göteborgs universitet,
  • Lena Sommestad, styrelseordförande Linköpings universitet

Dialog i plenum utifrån de tre temablocken den 4 december samt tal av Helene Hellmark Knutsson

Medverkande i de olika panelerna: Kåre Bremer, styrelseordförande Stockholms konstnärliga högskola, Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås, Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet, Pam Fredman, särskild utredare, Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen, Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi, Kerstin Sahlin, huvudsekreterare Vetenskapsrådet, Agneta Stark, fd. rektor, Anders Söderholm, GD UKÄ, Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst, Charlotta Tjärdahl, ordförande SFS, Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet.

Minister Helene Hellmark Knutsson avslutade konferensen med ett tal om svensk politik för utbildning och forskning (1.34 in i filmen).