Dialogmöte: nya uppdragen om forskning

29
januari

Tid: 29 januari 2018 kl. 13-16

Plats: Stockholm, Waterfont. Lokal: C1+C2

Hur bör det nationella kvalitetssäkringssystemet av forskning utformas? Hur kan olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar samordnas? Hur fortskrider arbetet med att utveckla indikatorer för uppföljning utifrån de forskningspolitiska målen?

Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet arrangerade ett dialogmöte om de nya uppdrag som båda myndigheterna har fått av regeringen. Syftet med mötet var framför allt att få in synpunkter från lärosäten och forskningsfinansiärer på det pågående arbetet.

Sammanställning av synpunkter

På dialogmötet fick deltagarna diskutera och lämna förslag på hur några knäckfrågor i de tre regeringsuppdragen ska lösas.

Ladda ner anteckningar från gruppdiskussionerna Pdf, 143.1 kB.

Presentation

Ta del av powerpoint-presentationen Powerpoint, 1.5 MB.

Se filmer från mötet

Filmer med reprissändningar:

Inledning med generaldirektörerna

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet, och Anders Söderholm, generaldirektör UKÄ, ger sin syn på de nya uppdragen.

Presentation om kvalitetssäkring av forskning

Kristina Tegler Jerselius, utredare på UKÄ, leder projektet som ska ta fram ett ramverk för att kvalitetssäkra forskningen i Sverige.

Presentation om indikatoruppdraget

Johan Fröberg, analytiker på Vetenskapsrådet, leder arbetet med att utveckla indikatorer för att följa upp de forskningspolitiska målen.

Presentation om samordning

Susanna Lindenskoug, utredare på UKÄ, leder projektet som ska ta fram ett förslag på hur olika myndigheters uppföljningar och utvärderingar kan samordnas.

Diskussion och avslutning

Publiken ställer frågor om alla tre uppdrag.

Skicka in frågor

Det finns möjlighet att skicka in synpunkter på uppdragen även efter mötet. Maila till dialog@uka.se. Skriv "Forskning" i ämnesraden.