Dialogmöte: kvalitets­säkrings­systemet

17
januari

Tid: 17 januari 2018 kl. 10-16

Plats: Stockholm

Nya vägledningar efter erfarenheter från två pilotutvärderingar

UKÄ bjöd in alla lärosäten och UKÄ:s referensgrupper med representanter för lärosäten, studenter, doktorander och SULF respektive för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer till ett dialogmöte.

Utifrån erfarenheter från de pilotutvärderingar som genomförts under 2017 föreslår UKÄ vissa revideringar i metoden och vägledningarna. Dialogmötet syftade till att få in synpunkter på dessa förslag.

Ta del av powerpoint-presentationen Powerpoint, 1.8 MB.

UKÄ:s GD Anders Söderholm om kommande justeringar i kvalitetssäkringssystemet:

Se filmer från mötet

Filmer med reprissändningar av mötet den 17 januari:

Inledning och presentation om systemet
Inledning med UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. Karin Järplid Linde, avdelningschef, fortsätter med en presentation av kvalitetssäkringssystemet och övergripande förändringar som är på gång.

Publiken kommenterar

Presentation om lärosätesgranskningarna

Viveka Persson, enhetschef, och utredaren Astrid Tronarp presenterar hur lärosätesgranskningarna går till och vilka förändringar som ska göras utifrån erfarenheterna efter pilotgranskningarna.

Genomgång av gruppdiskussioner om lärosätesgranskningar

Presentationen om utbildningsutvärderingar

Lisa Jämtsved Lundmark, enhetschef, presenterar utbildningsutvärderingar och erfarenheterna från pilotutvärderingarna.

Genomgång av gruppdiskussioner om utbildningsutvärderingar

Samtal på scen och avslutning

Moderatorn samtalar med en panel som består av Birgitta Bergvall Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet, Maria Lantz, rektor Konstfack, Jesper Lundholm, utredare Unionen, Charlotta Tjärdahl, ordförande SFS och Håkan Wiklund, professor Mittuniversitetet.

Karin Järplid Linde, avdelningschef, avslutar med att ge en tidsplan för granskningarna under 2018.