En högskola fri från studentfusk

10
november

Tid: 10 november kl 9-16

Plats: Aula Magna, Stockholms universitet

Konferensen En högskola fri från studentfusk tog upp fusk- och förfalskningsproblematik i samband med disciplinärenden, antagning, högskoleprovet, tillgodoräknanden och bedömning av utbildning.

Konferensen vände sig till personer som arbetar med fusk- och förfalskningsfrågor inom högre utbildning. Arrangörer var Universitets- och högskolerådet (UHR), Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Stockholms universitet.

Snabba fakta om disciplinärenden vid landets universitet och högskolor

I ett av passen under konferensen redogjorde UKÄ:s verksjurist Pontus Kyrk för statistik från landets lärosäten avseende disciplinärenden åren 2005-2015.

2005 stängdes 441 studenter av eller varnades. 2015 var motsvarande siffra 880 och 2016 var det närmare tusen studenter.

Man ska dock hålla i minnet att de tusen studenter som stängdes av eller varnades 2015 egentligen är försvinnande få. De motsvarar tre promille av alla studenter, sa Pontus Kyrk.

Avstängningstiden är i genomsnitt 38 dagar, men den varierar mycket mellan olika lärosäten. Statistiken skiljer sig också åt mellan olika ämnen.

Den kategori bland disciplinärendena som ökat allra mest är plagiat.

Är det någon specifik kategori av fusk som man ska jobba med så är det definitivt plagiat, betonade Pontus Kyrk.

Presentation med mer statistik

Ladda ned presentation med statistik om disciplinärenden