Hur många forskarutbildade behöver Sverige?

30
november

Tid: 30 november 2017 kl 10-16 (registrering från kl 9.30)

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

Arbetar du med forskarutbildning vid en högskola, på en myndighet eller hos en forskningsfinansiär? Välkommen till en workshop med erfarenhetsutbyte och diskussion kring förändringen av antalet doktorander över tid och samhällets behov.

Under några år har antalet doktorandnybörjare och andelen av den svenska befolkningen som påbörjat en forskarutbildning minskat. Är detta ett problem och i så fall för vem?

UKÄ och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) arrangerar en workshop för att diskutera dimensioneringen av utbildningen på forskarnivå vid landets lärosäten.

Syftet med workshopen är att få till stånd en öppen diskussion, baserad på underlag från UKÄ, kring dimensioneringen av utbildningen på forskarnivå.

  • Bör lärosätena vara oroliga för den framtida försörjningen av lärare och forskare?
  • Utbildar vi för många doktorander?
  • Varierar antalet doktorander mellan ämnesområden?

Vi ser fram emot en intresseväckande debatt och ett givande erfarenhetsutbyte i frågor som rör forskarutbildningens framtida dimensionering.

Anmälan

Anmälningar hanteras av SUHF. Sista anmälningsdag är den 3 november.

Till SUHF med med information om program, anmälan och kostnad