Hur många forskarutbildade behöver Sverige?

30
november

Tid: 30 november 2017 kl 10-16

Plats: Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

UKÄ och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) arrangerade den 30 november 2017 en workshop för att diskutera dimensioneringen av utbildningen på forskarnivå.

Antalet doktorandnybörjare och andelen som påbörjat en forskarutbildning minskar. Är detta ett problem och i så fall för vem?

Syftet med workshopen var att få en öppen diskussion, baserad på underlag från UKÄ, kring dimensioneringen av utbildningen på forskarnivå.

  • Bör lärosätena vara oroliga för den framtida försörjningen av lärare och forskare?
  • Utbildar vi för många doktorander?
  • Varierar antalet doktorander mellan ämnesområden?

Se filmer i efterhand

Inledning: Hur många forskarutbildade behöver Sverige?

Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF och Annika Pontén, UKÄ inöedde dagen. Katarina Bjelke, Uppsala universitet, gav en bakgrund och introduktion till workshopen:

Del 1: Forskarutbildningen under 2000-talet – Finansiering, omfattning och internationalisering

Den svenska forskarutbildningen i siffror

Ingrid Pettersson och Johan Gribbe, utredare UKÄ:

Doktorandernas perspektiv

Paul Borenberg, ordförande SFS doktorandkommitté:

Lärosätenas perspektiv

Karin Holmgren, SLU:

Staffan Edén, Göteborgs universitet:

Del 2: Forskarutbildningen 2020 – Hur många forskarutbildade behövs?

Dimensionering av den norska forskarutbildningen. Erfarenheter från Norge med Rakel Christina Granaas, Universitets- og høgskolerådet, Norge:

Hur många forskarutbildade behöver Sverige? Paneldiskussion

Inledning till paneldiskussionen av Ann Fust, Vetenskapsrådet:

Inledning till paneldiskussionen av Joakim Amorim, Stiftelsen för strategisk forskning:

Inledning till paneldiskussionen av Madelene Sandström, KK-stiftelsen:

Inledning till paneldiskussionen av Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv:

Inledning till paneldiskussionen av Maria Rosendahl, Teknikföretagen:

Sammanfattning från gruppdiskussionerna:

Annika Pontén, chef vid UKÄ:s analysavdelning, stälelr korta frågor till grupperna och samlar in det viktigaste av det som kommit fram under dagens gruppdiskussioner:

Avslutande paneldiskussion:

Hashtag

Vill du se vad som twittrades från workshopen? Sök på #suhfukä