Högskoleforum

4
december

Tid: 4-5 december 2017

Plats: Linköping Konsert & Kongress

Den 4-5 december arrangerar UKÄ och Linköpings universitet Högskoleforum 2017 i Linköping om aktuella utmaningar för högskolesektorn. Vi träffas på Konsert och Kongress i Linköping.

Banner - konferensen Högskoleforum som ordnas av UKÄ 4-5 december 2017 i Linköping

Högskoleforum – en mötesplats för sektorn, ett tillfälle att möta kollegor från hela landet och reflektera om gemensamma frågor.

Högskoleforum är ett tillfälle att diskutera aktuella utmaningar för högskolesektorn och reflektera över akademisk frihet, samhällets kompetensförsörjning och en stabilt finansierad högre utbildning och forskning.

Kostnad och anmälan:

Konferensen kostar 2 500 kr/deltagare (exkl. moms).

Antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag: 20 november 2017. Anmäl dig här

Erbjudande till studentkårer

Studentkårer kan kostnadsfritt skicka två deltagare per kår till konferensen. En särskild inbjudan för dessa har skickats ut till registrator vid respektive lärosäte.

Program

Moderatorer: Niklas Ekdal, Cecilia Garme och Tobias Smedberg

Måndag 4 december‌

Förmiddag i plenum (Crusellhallen)

9.00-10:00

Registrering och frukost

10:00-12:00

Anders Söderholm, generaldirektör UKÄ och Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet


Karin Röding, statssekreterare Utbildningsdepartementet


Key-note: Gudmund Hernes, professor Handelshøyskolen BI i Oslo och styrelseordförande Uppsala universitet

12.00-13.30

Lunch


Välj ett av tre teman efter lunch:

Tema 1: Akademins roll i en orolig tid (Spegelsalen)

Hur ska akademin förhålla sig till ett allt mer polariserat samhällsklimat, ökad populism och ett förändrat kommunikationsklimat? Tidigare etablerade sätt att söka kunskap har blivit alltmer ifrågasatta och förväntningarna ökar på snabba och entydiga svar till komplicerade frågor. Vilka förändringar ser vi när det gäller hur människor tar till sig nyheter och fakta? Vad betyder det för forskare och forskningen? Vad kan akademin göra för att nå ut i ett allt mer fragmentiserat landskap och för att värna en fri akademi?

13.30-14.30

Pass 1: Fakta och media i en ny tid


Talare: Anette Novak, Medieutredningens särskilda utredare


Talare: Stephan Lewandowsky, professor University of Bristol


Deltagare i paneler: Elisabeth Ekener, forskare KTH och talesperson för March for science, Jesper Falkheimer, professor vid Lunds universitet, Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle TV4, Christina Rudén, professor Stockholms universitet

14.30-15.00

Eftermiddagsfika

15.00-16.20

Pass 2: Styrning för en fri akademi


Deltagare i paneler: Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet, Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet, Bengt Kristensson Uggla, professor Åbo Akademi, Vigdis Moe Skarstein, styrelseordförande Nord Universitet, Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet.

Tema 2: Det livslånga lärandet – vems ansvar? (Operan)

Behovet av återkommande kompetensutveckling framställs allt tydligare i ett växande kunskapsintensivt arbetsliv. Vad är arbetslivets syn på detta? Hur ska behovet tillgodoses? Behövs mer samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv? Hur kan lärosätena svara upp mot efterfrågan? Vems ansvar är det att tillhandahålla utbildning? Hur påverkar digitaliseringen högskolan och det livslånga lärandet?

13.30-14.30

Pass 1: Kompetensutveckling – ett växande behov


Talare: Poul Nielson, f.d. EU-kommissionär


Deltagare i paneler: Jacob Adamowicz, vice ordförande SFS, Andrew Casson, vicerektor Högskolan Dalarna, Alastair Creelman, specialist e-lärande Linnéuniversitetet, Jan Gulliksen, professor KTH och Digitaliseringsrådet, Anna-Karin Hatt, VD Almega, Annika Pontén, avdelningschef UKÄ

14.30-15.00

Eftermiddagsfika

15.00-16.20

Pass 2: Vägval för livslångt lärande


Talare: Lars Haikola, fd. universitetskansler


Deltagare i paneler: Joachim Kahlert, samordnare Norrtälje kommun, Thomas Persson, GD Myndigheten för yrkeshögskolan, Pia Sandvik, VD Rise, Marcus Strömberg, VD Academedia, Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst

Tema 3: Resurser och styrning för en livskraftig akademi (Musikalen)

Hur kan resurser och styrning säkra en livskraftig akademi? En utredning pågår om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten, vad bör utredningen ta fasta på? Hur ser finansieringsläget ut för högre utbildning och forskning? Vad är viktigt att tänka på utifrån forskningsfinansiering, vilken roll spelar kvalitetssäkringsarbetet?

13.30-14.30

Pass 1: Hur står det till med lärosätenas ekonomi?  


Talare: Johan Gribbe, utredare UKÄ


Talare: Johanna Köhlmark och Keili Saluveer, utredare Riksrevisionen


Panel: Peter Nygårds, styrelseordförande Mittuniversitetet, Madelene Sandström, VD KK-stiftelsen, Johan Sterte, rektor Karlstads universitet, Maria Knutson Wedel, vice rektor Chalmers tekniska högskola

14.30-15.00

Eftermiddagsfika

15.00-16.20

Pass 2: En resursstark högskola


Talare: Pam Fredman, regeringens särskilda utredare: Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten


Deltagare i paneler: Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet, Marita Hilliges, generalsekreterare SUHF, Maria Landgren, Senior Program Manager Vinnova, Anders Malmberg, prorektor Uppsala universitet, Ingrid Pettersson, GD Formas, Gunnar Svedberg, fd. rektor, Charlotta Tjärdahl, ordförande SFS

Key-note i plenum (Crusellhallen)

16.30-17.00

Maria Wetterstrand, samhällsdebattör

Mingel och middag

18.30-19.00

Mingel                                                

19.00-22.00

Middag

 

Tisdag 5 december

Internationell utblick (Crusellhallen)

8.30-9.20

Filmad intervju med Michael Ignatieff, rektor Central European University, CEU, i Budapest


Panel som reflekterar över intervjun: Gudmund Hernes, professor Oslo universitet, Staffan I Lindberg, professor Göteborgs universitet, Lena Sommestad, styrelseordförande Linköpings universitet

9.20-9.40

Förmiddagsfika

Dialog i plenum utifrån måndagens tre temablock (Crusellhallen)

9.40-

11.30

Medverkande: Kåre Bremer, styrelseordförande Stockholms konstnärliga högskola, Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås, Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet, Pam Fredman, särskild utredare, Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen, Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi, Kerstin Sahlin, huvudsekreterare Vetenskapsrådet, Agneta Stark, fd. rektor, Anders Söderholm, GD UKÄ, Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst, Charlotta Tjärdahl, ordförande SFS, Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet

Ministern avslutar konferensen (Crusellhallen)

11.30-12.00

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

12.00-13.00

Lunch. Ät på plats eller ta med.

Twitter

Vi kommer att använda #Högskoleforum för tweets inför, under och efter konferensen. Välkommen att följa taggen eller twittra själv!

Frågor om konferensen?
Deltagar- och anmälningssupport: Meetagain. Tel: 08-664 58 00. E-post: hogskoleforum@meetagain.se
Övriga frågor om Högskoleforum: UKÄ - Anita Bergquist. Tel: 08-563 085 74. E-post: anita.bergquist@uka.se