Mänskliga rättigheter i högre utbildning

19
september

Tid: 19-20 september

Plats: Strix, von Eulers väg 4b, Karolinska institutet, Solna

Den första konferensdagen vände sig till lärare, forskare och studenter. Dag två hade ett innehåll som också var intressant för yrkesverksamma läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och socionomer samt för frivilligföreningar, yrkesförbund och arbetsmarknadens parter. Konferenen hölls på engelska och hade deltagare från flera europeiska länder.

Ny rapport presenterades

UKÄ och Karolinska institutet (KI) har undersökt hur högskolor kan arbeta med examensmålen om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt våld mot barn. Vår rapport kommer att diskuteras under konferensen.

Rapporten A gender perspective on human rights har skrivits inom projektet Modernity, Education and Human Rights (MEHR) som finansieras av Erasmus+ och är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Kroatien och Portugal. Projektet syftar till att utveckla arbetet med lärandemål kring mänskliga rättigheter i högre utbildning.

Webb TV: Ett urval från konferensen

19 september: Välkommen! Inledning av Gunnar Nilsson, prodekan på Karolinska institutet

19 september: MEHR-projektet och några goda exempel på undervisning i mänskliga rättigheter i högre utbildning

19 september: Panelsamtal om mänskliga rättigheter i högre utbildning

19 september: Presentationer av gruppsamtal om mänskliga rättigheter i högre utbildning

20 september: Presentation av kartläggningen A gender perspective on human rights

20 september: Goda exempel på samarbeten och utbildning inom mänskliga rättigheter

20 september: Gruppdiskussioner och internationellt panelsamtal

20 september: Avslutning och sammanfattning av konferensen: