Universitet och högskolor – Årsrapport 2017

1
juni

Tid: 1 juni 2017 kl 9-10

Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Universitet och högskolor – Årsrapport 2017 ger en samlad bild av högre utbildning i Sverige. Vilka är de viktigaste trenderna i svensk högskola?

Film från presentationen:

UKÄ:s utredare Marie Kahlroth sammanfattade i sin presentation de viktigaste slutsatserna i årsrapporten:

  • Stort tryck på högskolan - utbildningsresurserna utnyttjas till fullo
  • Kvinnorna är i majoritet
  • Personer invandrade efter skolstart är underrepresenterade
  • Forskarutbildningen minskar
  • Andelen kvinnor bland professorer stiger stadigt

Powerpointpresentationen från frukostseminariet den 1 juni Powerpoint, 4.3 MB.

Ta del av årsrapporten på webben

Webbversion av årasrapporten

Ladda ned årsrapporten i pdf och dess tabeller i excel

Beställ tryckta exemplar:

Beställ tryckta exemplar av rapporten (på svenska och/eller engelska)