Framtidens vårdkompetens – nationell konferens

15
juni

Tid: 15 juni kl 10-16 (registrering med frukostsmörgås från kl 9.15)

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Här har vi samlat filmer från Framtidens vårdkompetens – en nationell konferens om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården. Konferensen ägde um den 15 juni 2017.

Logotyp Framtidens vårdkompetens

Hur kan samverkansarenor mellan aktörer som ansvarar för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården utvecklas? Hur kan tillgången på statistik och prognoser över kompetensbehovet inom vården bli bättre?

De två frågorna ska Socialstyrelsen och UKÄ besvara i ett gemensamt regeringsuppdrag. För att öka erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan de aktörer som är berörda bjöd vi in företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer och olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården till en nationell startkonferens.

Moderator för konferensen var Gabriella Ahlström.

Läs mer om regeringsuppdraget Framtidens vårdkompetens

Filmer från dagens olika programpunkter

10.00–10.10 Välkommen

Annika Pontén, tf myndighetschef, UKÄ och Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen hälsar välkomna till dagens konferens som ägnas åt det regeringsuppdrag myndigheterna har gemensamt. Dagens moderator Gabriella Ahlström introducerar sig och berättar om konferensens upplägg samt ger praktisk information.

10.10–10.30 Varför behövs regeringsuppdraget?

Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet, och Karin Röding, statssekreterare på Utbildningsdepartementet, berättar om bakgrunden till uppdraget och vilka förhoppningar man har på resultaten.

10.30–10.45 Så tar vi oss an uppdraget!

Annika Pontén, tf myndighetschef, UKÄ och Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen om hur myndigheterna tar sig an regeringsuppdraget och vad som framkommit hittills.

10.45–11.15 Hälso- och sjukvården igår, idag och imorgon – vad har vi att förhålla oss till?

Mats Olsson, Director Health & Healthcare på Kairos Future bjuder på ett inspirerande och tankeväckande föredrag om hur hälso- och sjukvården och vårdutbildningarna ser ut i dag och vilka utmaningar vi står inför i framtiden.

11.30–11.50 Att överbrygga glappet mellan utbildning och yrkesliv

Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet, berättar om betydelsen av hög kvalitet inom verksamhetsförlagd utbildning inför studenters kommande arbete inom hälso- och sjukvården.

11.50–12.15 Utblick Norge: Nationella samverkansarenor för utbildning och forskning inom hälso- och sociala området

Tor Rynning-Torp, Senior rådgivare vid det norska Universitets- og høgskolerådet berättar om olika arenor för samverkan mellan utbildning, forskning och leverantörer av hälso- och sociala tjänster som har till syfte att stärka relevansen av högre utbildning, forskning, utveckling och innovation inom deras akademiska område/yrkesområde.

13.15–14.15 Vad kännetecknar en lyckad samverkan kring kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården? Röster från berörda aktörer

Representanter från landsting, kommun och lärosäten berättar om hur de arbetar med kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården och delar med sig av sina erfarenheter. Kerstin Nilsson, dekan, fakultetsnämnden för medicin och hälsa, Örebro universitet; Maria Åkesson, personaldirektör, Region Örebro län och Ylva Sundkvist, kommunchef, Piteå kommun.

14.15­–14.30 Specialistsjuksköterskor: Flödet från sökande till etablering – en statistikpilot

Inom regeringsuppdraget har vi genomfört en statistikpilot på yrkesgruppen specialistsjuksköterskor för att kunna följa flödet från att de ansöker till att de etablerat sig på arbetsmarknaden. Modellen skulle kunna användas även för andra yrkeskategorier och utgöra bättre underlag i planeringsarbetet. UKÄ och Socialstyrelsen.

15.00–15.45 Paneldiskussion: Hur kan samverkan utvecklas?

Lars Haikola tidigare universitetskansler: Kristina Holmberg, chef för äldre- och omsorgsförvaltningen, Sigtuna kommun; Ami Hommel, ordförande, Sveriges sjuksköterskeförening; Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna; Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL och Marina Olsson, personaldirektör, Västra Götalandsregionen analyserar och reagerar på dagens diskussioner.

15.45–16.00 Summering och vägen framåt

Annika Pontén, tf myndighetschef, UKÄ och Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen berättar om vad de tar med sig från dagen och hur myndigheterna går vidare med regeringsuppdraget.