Dagens och framtidens studentinflytande

3
februari

Tid: Fredagen den 3 februari 2017. Frukost finns framdukad från kl. 8.15,
seminariet pågår kl. 8.30-10.

Plats: UKÄ, Löjtnantsgatan 21, T-bana Stadion

Hur ser förutsättningarna ut för dagens studenter att utöva inflytande över sin utbildning? Har studentkårerna jämlika villkor? Har kårerna förutsättningar att bedriva ett självständigt studentinflytande?

Under ett frukostmöte presenterade Andrea Amft, utredare på UKÄ:s analysavdelning en kartläggning av förutsättningarna för studentinflytandet som det ser ut efter kårobligatoriets avskaffande.

Områden som undersökts, på uppdrag av regeringen, är bland annat finansieringen av studentinflytandet och studentkårers representativitet.

I rapporten analyserar UKÄ hur modellen för studentinflytande ser ut samt ger förslag till regeringen om förändringar. Rapporten överlämnades till regeringen den 1 februari 2017 och publicerades samtidigt på UKÄ:s webbplats.