Utvärdering av hållbar utveckling, upptaktsmöte

13
december

Tid: 13 december 2016

Plats: Nordic Sea, Stockholm

UKÄ har ett regeringsuppdrag att utvärdera universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling. Den 13 december bjöd vi in landets lärosäten till upptaktsmöte inför utvärderingen. Du som inte kunde vara med kan ta del av webbsändningen i efterhand.

Alla lärosäten välkomnades att redan innan mötet skicka in frågor som berör utvärderingen. Samtidigt som direktsändningen av mötet pågick fanns det även möjlighet att ställa korta, kompletterande frågor via en chatt. I mån av tid inkluderades svaren på dessa frågor i presentationen som hölls under mötet.

Dokumentation från upptaktsmötet om hållbar utveckling

Film från upptaktsmötet om hållbar utveckling