Granskningar av läro­sätenas kvalitets­­säkrings­­arbete, dialogmöte

11
november

Tid: 11 november

Plats: Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Cirka 130 personer, främst kvalitetsansvariga och rektorer samlades för att diskutera UKÄ:s granskningar inom ramen för det nya kvalitetssäkringssystemet.

Vid mötet presenterade UKÄ en plan för hela sexårscykeln för att underlätta lärosätenas planering, där det framgår när respektive granskning kommer att äga rum.

Under mötet fick deltagarna diskutera den kommande vägledningen som bland annat beskriver bedömningsgrunderna för de olika aspekterna. Två frågor kom särskilt i fokus:

En handlade om att vägledningen är uppdelad med instruktioner dels till lärosätet, dels till bedömarna.

– Det är viktigt för oss att granskningarna präglas av transparens. Därför vill vi vara öppna med vilka instruktioner bedömarna har. Men det är självklart en balansgång – det får inte bli för styrande och normerande. Vi vill också poängtera att vägledningen till bedömarna är just vägledning och inte några bedömningsgrunder.

Den andra stora frågan som togs upp till diskussion av deltagarna handlade om självvärderingen.

Vägledningen förtydligas

– Det finns en oro att ärlighet straffar sig, att lärosätet blir underkänt om de blottar sina ”brister”. Så är det inte. Bedömningen utgår helt och hållet från hur lärosätet hanterar sina utvecklingsområden. Efter dialogmötet har vi gjort detta ännu tydligare i vägledningen, säger Jeanette Johansen.

Alla kommentarer och synpunkter från mötet har samlats in och blir nu bevakningspunkter under de fyra pilotgranskningar som snart drar i gång.

Vi håller ett extra öga på de områden och frågor som universiteten och högskolorna har lyft som problematiska. Efter piloten har vi möjlighet att justera metoden, säger Jeanette Johansen som samordnar UKÄ:s arbete med granskningarna.