Rätts­säkerhets­konferensen 2016

25
oktober

Tid: 25 oktober

Plats: Norra Latin, Stockholm

För tredje gången arrangerades UKÄ:s Rättssäkerhetskonferens, nu med 270 deltagare från hela landet.

Christian Sjöstrand, chef på juridiska avdelningen på UKÄ, framhöll att det är många som har en viktig uppgift i att rättstillämpningen inom högskolan är korrekt. Det är ett skäl till att UKÄ ser denna årliga konferens som mycket viktig.

Efterfrågad rapport om examination

UKÄ arbetar med en revidering av Högskoleverkets rapport från 2008 om Rättssäker examination. Denna rapport har fått stort genomslag i högskolesektorn. En uppdatering är nödvändig bland annat eftersom det tillkommit ny tillsynspraxis. Regeringen har också aviserat ändringar i förvaltningslagen, vilket troligen kommer att påverka frågor om examination.

Dokumentation från konferensen