Kvinnor och män i högskolan, frukostseminarium

14
oktober

Tid: 14 oktober 2016

Plats: Stockholm

I en rapport som publicerades den 14 oktober 2016 presenterar UKÄ statistik om läget för jämställdheten inom högskola och arbetsliv. Rapporten bygger på statistik från 2004/05 till 2014/15.

Panel diskuterade jämställdhet

Jämställdhet i högskola och arbetsliv var i fokus under frukostseminariet om rapporten Kvinnor och män i högskolan.
– Jämställdhet är en samhällsfråga. Vi skulle kunna hindra lärarbristen om vi fick in fler män. Då förstår man vilken viktig samhällsfråga jämställdhet är, säger Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef som deltog i paneldebatten.

Helen Dryler, utredare på UKÄ och rapportens redaktör, presenterade jämställdheten inom högskolan de senaste tio åren. Hon tog bland annat upp att kvinnor och män gör könsbundna val på högskolan.

– Bara 4 yrkesexamensprogram av 44 hade en jämn könsfördelning 2014/15 bland nybörjarna. De var jurister, läkare, ämneslärare och civilekonomer.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, var inbjuden för att presentera regeringens syn på jämställdhet inom högskolan. Hon satte den högre utbildningen i Sverige i ett internationellt persepektiv.

– Sverige är ett ganska ojämställt land när det kommer till akademin. Det finns länder som ligger betydligt bättre till än vad vi gör, som Azerbajdzjan, Venezuela och Argentina. De har nått betydligt längre när det gäller de högsta tjänsterna.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Foto: Denny Lorentzen

Helene Hellmark Knutsson presenterade även regeringens nya mål för antalet nyrekryterade kvinnor som är professorer. Målet är att 9 procent bland de nyrekryterade professorerna ska vara kvinnor år 2017-19. 2030 ska den siffran ligga på 50 procent.

Paneldebatt

Under ledning av moderator Gabriella Ahlström debatterade en panel vad vi ska göra för att öka jämställdheten i högskola och arbetsliv. Diskussionen tog avstamp i UKÄ:s rapport.

Agneta Stark och Gustav Amberg ingår båda i regeringens expertgrupp för ökad jämställdhet inom högskolan. Båda anser att arbetet med jämställdheten går trögt men att det är bra att lärosätena fått uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering.

– Då hamnar ansvaret på lärosätenas ledningar att ge sig på beslutsvägarna och synliggöra dem. De får vara självkritiska, säger Gustav Amberg, även rektor för Södertörns högskola.

Branschkollen

Louise Lindfors, ordförande för Fredrika Bremer Förbundet, berättade att de har utvecklat Branschkollen, ett verktyg, som ska undersöka vad som är problemet med jämställdhet i olika branscher.

– Vi ska ta hjälp av den unga generationen, högstadieungdomar och gymnasister. De ska se vad som ska göras för att de skulle vilja börja arbeta inom olika branscher.

Magnus Hedberg, vd Jusek, tog upp att kvaliteten på utbildningarna är lägre där kvinnor dominerar, med lägre lärartäthet och att lärosätena får mindre anslag för dessa utbildningar. Han berättade också att Jusek håller på att bli ett kvinnodominerat förbund. De kvinnliga juristerna blir fler och fler och att statusen sänks för yrket – ett vanligt fenomen när andelen kvinnor ökar inom ett område.

– Det finns en tudelning inom yrket. Kvinnliga jurister söker sig till den offentliga sektor där de blir åklagare. Män blir affärsjurister, delägare och kammar hem de höga lönerna. Det är ett jätteproblem.

Inkludera män

De medverkande under seminariet var eniga om att fokus måste riktas mot männen och den antiplugg-kultur som finns hos killar på grundskolan.

– Vi måste tala män och jämställdhet. Varför söker inte unga killar till högskolan? Varför forskar de inte inom gränsöverskridande områden? Vi behöver en mansrörelse som leds av män i alla möjliga maktpositioner som tar sig an det här problemet, uppmanade Agneta Stark.

Se film från seminariet:

Hållpunkter i filmsändningen:

5.11: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, berättar om regeringens syn på jämställdhet inom högskolan.

24.26: Rapporten presenteras av Helen Dryler, utredare på UKÄ.

56.35: Paneldebatt med följande deltagare:

  • Gustav Amberg, rektor Södertörns högskola och med i regeringens expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan
  • Agneta Stark, docent i företagsekonomi och med i ovanstående grupp
  • Louise Lindfors, Fredrika Bremer Förbundets ordförande
  • Magnus Hedberg, vd Jusek
  • Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef för UKÄ