Rättssäkerhetskonferensen 2014

21
oktober

Tid: 21 oktober 2014

Plats: Stockholm

Den 21 oktober 2014 höll UKÄ en konferens med fokus på aktuella frågor inom området rättssäkerhet.

Bland annat berättade Henrik Andersson, student- och doktorandombudsman på Mälardalens högskola, om lärosätets syn på studenternas klagomål som en viktig input till kvalitetssäkringen på lärosätet.

Pontus Kyrk, jurist på UKÄ, pekade på att ett högt antal disciplinärenden på en högskola snarare kan förklaras av ett gott systematiskt arbete i disciplinfrågor än att studenterna fuskar i högre utsträckning medan Stefan Ericsson, docent i forskningsetik vid Uppsala universitet, belyste behovet av ett nytt system för att hantera forskningsfusk.

Dokumentation från konferensen

Lärosätenas klagomålsrutiner, Mikael Herjevik, verksjurist på UKÄ

Så hanteras klagomål, Henrik Andersson, student- och doktorandombudsman vid Mälardalens högskola

Så hanteras klagomål, Kave Noori, studentombud vid studentkåren på Södertörns högskola

Rättsäkerhet – en utmaning för forskningens regelverk, Stefan Eriksson, docent i forskningsetik vid Uppsala universitet

Ärende om plagiering av en doktorand, Åsa Winkler, högskolejurist vid Mälardalens högskola

UKÄ:s rapport om disciplinärenden, Pontus Kyrk, verksjurist på UKÄ

Tre parallella seminarier

Rapporten Rättssäker examination från 2008, Christian Sjöstrand, chefsjurist på UKÄ

Erfarenheter av Högskoleverkets tillsynsbesök under perioden 1998-2012, Caroline Cruz, verksjurist på UKÄ

Intressanta beslut från Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), Marie Stern Wärn, huvudföredragande för ÖNH