UKÄ samverkar och deltar i samarbeten i flera internationella sammanhang.  Framförallt deltar vi aktivt i samarbeten som rör kvalitet i utbildningar och statistik i ett internationellt perspektiv.