Internationell samverkan

UKÄ deltar aktivt i det internationella samarbetet om högre utbildning.

Många studenter både studerar och arbetar i andra länder än sitt eget hemland. Det främsta målet med den så kallade Bolognaprocessen är att skapa större rörlighet för studenter och arbetssökande akademiker i Europa. Därför är det viktigt att utbildningar i olika länder är jämförbara och håller en jämn kvalitet.

Flera olika samarbetsorganisationer

UKÄ:s internationella samarbete sker främst inom dessa organisationer:

Exempel på samarbeten

Här är några exempel på avslutade och pågående internationella samarbeten just nu:

  • Vi ledde ett EU-finansierat projekt som syftade till att kvalitetssäkra europeiska utbildningar inom mänskliga rättigheter. I det svenska projektet ingick Karolinska institutet och den europeiska studentorganisationen ESU, en paraplyorganisation för Europas nationella studentföreningar. Förutom Sverige deltog även Kroatien och Portugal. Projektet kallades Modernity, Education and Human Rights (MEHR).
  • Inom det nordiska nätverket NOQA deltar vi ett samverkansprojekt med fokus på effektstudier av kvalitetssäkringssystem.

Utvärderingsorgan i de övriga nordiska länderna

Här kan du läsa mer om UKÄ:s systermyndigheter i våra grannländer: