Internationell samverkan

UKÄ deltar aktivt i det internationella samarbetet om högre utbildning.

Många studenter både studerar och arbetar i andra länder än sitt eget hemland. Det främsta målet med den så kallade Bolognaprocessen är att skapa större rörlighet för studenter och arbetssökande akademiker i Europa. Därför är det viktigt att utbildningar i olika länder är jämförbara och håller en jämn kvalitet.

Flera olika samarbetsorganisationer

UKÄ:s internationella samarbete sker främst inom dessa organisationer:

Exempel på samarbeten

Här är några exempel på våra internationella samarbeten just nu:

  • Vi leder ett EU-finansierat projekt som ska kvalitetssäkra europeiska utbildningar inom mänskliga rättigheter. I det svenska projektet ingår Karolinska institutet och den europeiska studentorganisationen ESU, en paraplyorganisation för Europas nationella studentföreningar. Förutom Sverige deltar även Kroatien och Portugal. Projektet kallas Modernity, Education and Human Rights (MEHR).
  • Inom det nordiska nätverket NOQA deltar vi ett samverkansprojekt med fokus på effektstudier av kvalitetssäkringssystem.

Utvärderingsorgan i de övriga nordiska länderna

Här kan du läsa mer om UKÄ:s systermyndigheter i våra grannländer: