Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Digital spetskompetens

Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket har sedan något år arbetat gemensamt med ett uppdrag för att stärka tillgången till digital spetskompetens. Uppdraget har bedrivits i nära samverkan med både lärosäten, branschföreträdare, studenter, regionala representanter och andra myndigheter.

I slutet av oktober kommer vi att publicera våra förslag. De är i stort kända sedan tidigare genom den breda förankringsprocess som genomförts under projektets gång. Förslagen berör satsningar på forskning och utbildning, bättre samverkan och utvecklade modeller för prognoser inom området. Uppdraget har också en dedikerad webbplats.
Gå till webbplatsen för Digital Spetskompetens.

Många områden på arbetsmarknaden kämpar med kompetensbrist både på kort och lång sikt. UKÄ har i flera olika rapporter och uppdrag arbetat med att beskriva både tillgång och efterfrågan inom områden där högskolan är viktig för den långsiktiga kompetensförsörjningen. Dels i riktade uppdrag, likt detta om digital spetskompetens och vårt arbete inom vårdekompetensrådet, dels i mer allmänna analyser av olika arbetsmarknadsområden och, förstås, särskilt vad gäller kompetensförsörjningen för skolans behov. Kanske är just kompetensförsörjningsfrågorna en av de viktiga framtidsfrågorna för att utveckla såväl svensk konkurrenskraft som välfärd.

Regeringen har också tagit initiativ till att formalisera samarbetet mellan flera myndigheter som arbetar med likartade frågor inom kompetensförsörjningsområdet. Där är UKÄ också med, och det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som leder det arbetet. Därutöver ingår flera andra myndigheter som till exempel Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Skolverket med flera.

Som så ofta spänner inte en ensam myndighet över ett helt område utan genom samarbete så kan staten bli bättre. Det finns allt fler sådana samarbeten så en liten spaning är att detta är ett allt vanligare sätt att arbeta med de lite bredare samhällsutmaningarna.

Men, nu närmast ser jag fram emot att vi ska publicera den slutliga rapporten från projektet om digital spetskompetens och att den nya regeringen ser värdet av att genomföra de förslag som vi lägger fram! Den som är intresserad kan gå in på vår webbplats för att få veta mer om projektet (se länk ovan) och också anmäla sig till avslutningskonferensen som genomförs den 11 november.
Läs mer om Så löser vi kompetensbristen - Avslutningskonferens 11 november - Digital Spetskompetens.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2022-10-20

Uppdaterad: 2022-10-20