Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Högskolepolitik

Det är val nästa söndag, det torde väl inte ha undgått någon. Frågor med anknytning till högskolor och universitet är, som vanligt, inte så vanligt förekommande i valmanifest, debatter eller på plakaten ute på stan. Inga valkompasser som jag har sett har haft med någon fråga som skulle kunna karaktäriseras som ”högskolepolitisk”. Högskolan är helt enkelt inte en fråga som ger valvinst eller övertygar de sista osäkra väljarna.

Det gör dock inte att högskolan inte behövs eller finns med på lite andra sätt. Många av de löften, ambitioner eller reformer som antyds i debatterna inför valet är på ett eller annat sätt anknutna till behovet av utbildning och forskning. Klimatfrågorna, energiförsörjningen, sjukvården, skolan och transporter är bara några sådana exempel där forskning behövs för omställning och utveckling och där utbildning av framtidens medarbetare är en viktig nyckel till framgång.

För att realisera politiska ambitioner så kommer högskolan med andra ord att behövas! Det är numera också så att det kommer en särskild forsknings- och innovationspolitisk proposition vart fjärde år, mitt i mandatperioden, som drar upp linjerna för viktiga delar av högskolans verksamhet, i samband med pandemin har många satsningar gjorts på högskolan och i varje års budgetproposition så görs viktiga högskolepolitiska ställningstaganden.

Det pågår också utredningar från tid till annan med fokus på högskolan som så småningom omsätts i reformer av olika slag. Det kan gälla anställningsformer, viss lagstiftning, finansiering av forskningsinfrastruktur eller satsningar på enskilda områden. Och vi på UKÄ, och andra myndigheter, har ständigt ett antal utrednings- eller analysuppdrag som speglar politikens reformintressen.

Så även om det kan vara svårt att få syn på högskolepolitiken i valtider så finns den där för den som letar!

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av Anders Söderholm, UKÄ:s generaldirektör 2017-2022. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2022-09-07

Uppdaterad: 2022-09-07