Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Högskolesektorns reformer över tiden

Högre utbildning och forskning är centrala för samhällsutvecklingen på så många olika sätt. Snart sagt alla frågor behöver en stark högskolesektor för att på lång sikt kunna lösas. Allt från demokratins utveckling till stärkande av konkurrenskraften och hanteringen av de stora samhällsutmaningarna.

Därför är det självklart att också de politiska krafterna på olika sätt vill påverka sektorns utveckling och vid varje tidpunkt genomföra de reformer som man av olika skäl tycker bäst är lämpade för att uppnå viktiga politiska mål. Det har under 1960- och 1970-talen handlat om expansion av grundutbildningen, reformering av forskarutbildningen och ökad tillgänglighet till högre utbildning, etableringen av nya högskolor under sena 1970-talet för att klara ett bredare samhällsuppdrag, konsolidering av forskningsrådsorganisationerna under 1980-talet och decentralisering och ökad autonomi under 1990-talet.

Varje stor reform har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete, ibland utdraget över tiotalet år eller mer, och också, förstås, av politisk debatt och diskussioner inom universitet och högskolor. Som alltid är den situation vi nu befinner oss i därför dels en produkt av de olika reformerna och dels stabilt rotat i vissa särdrag som tycks ha funnits med sedan länge. Dagens lösningar och tidigare etablerade strukturer smälter samman och skapar på så sätt också grogrunden för kommande reformvågor.

Vad som blir nästa stora reform och vilka problem som den ska lösa vet vi inte idag men det är i vart fall någorlunda enkelt att konstatera att varje tid har haft sina utmaningar. Det tycks också vara så att sättet att forma lösningarna har gått från stora, mångåriga, utredningar med mängder av delbetänkanden till ett betydligt snabbare förfarande där besluten kan grundas i kortare utredningsuppdrag eller i till exempel forskningspolitiska propositioner som inte föregåtts av någon dedikerad utredning. Kanske är det av den anledningen som det inte längre annonseras stora systemförändrande reformer för högskolan utan under senare decennier varit mer av flera små reformsteg där förändringarna så att säga sprids ut över tiden.

UKÄ har, som en av de centrala myndigheterna för högskolesektorn, ett självklart intresse av att beskriva och analysera sektorns utveckling. Det gör vi genom många löpande analyser, statistik och i samband med regeringsuppdrag. Men vi har också nyligen publicerat en större sammanhängande analys av sektorns långsiktiga utveckling. Rapporten ”Förändring och kontinuitet. Reformer inom högre utbildning och forskning 1940-2020” publicerades nyligen och nu bjuder vi in till ett seminarium där rapporten presenteras och diskuteras. Seminariet är on-line och du kan enkelt delta genom att följa en länk på vår hemsida.

Läs mer om seminariet och hur du deltar på uka.se

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av Anders Söderholm, UKÄ:s generaldirektör 2017-2022. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2022-08-23

Uppdaterad: 2022-08-23