Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Kompetensförsörjning, livslångt lärande, omställning, vidareutbidning

Om det var ett tema som präglade Almedalens seminarier om högskolesektorn så var det, så som rubriken antyder, frågor som anknöt till lärosätenas betydelse för långsiktig och hållbar kompetensförsörjning och möjligheter att koppla det nya omställningsstudiestödet till ett utbud för livslångt lärande. Ibland var det med anknytning till särskilda branscher (för att stärka digital spetskompetens, fortbildning inom vården eller kompetensförsörjning för grön omställning), ibland relationen mellan olika utbildningssektorer (universitet och högskolor respektive yrkeshögskolan och kommunal vuxenutbildning) och ibland mer allmänt om samhällets långsiktiga kompetensförsörjning och, bland annat, svensk konkurrenskraft.

Det var också diskussioner om hur stor högskolan bör vara, om nuvarande utbildningsstruktur svarar upp mot dagens (och morgondagens) behov, om långa utbildningar i början av yrkeslivet borde ersättas av en mer sammansatt utbildningsresa genom hela yrkeslivet och för vilka yrkesgrupper detta skulle vara mer ändamålsenligt och om lönepremier av högre utbildning, behov av samverkan med omgivande samhälle i utbildningarna och, förstås, mängder med fakta som stöttade än den ena eller den andra slutsatsen.

Det är med andra ord uppenbart att högskolans roll för samhällets kompetensförsörjning är något som är den kanske mest energirika frågan inom vår sektor just nu. En viktig orsak är de stora förväntningar som knyts till det nya omställningsstudiestödet och hur det egentligen ska gå till att forma ett utbud som svarar upp mot de behov som förhoppningsvis kommer att formas av de grupper som tar del av detta. I anslutning till omställningsstudiestödet kommer också frågan upp om detta ska hanteras som en expansion av högskolans uppdrag (med behov av ytterligare ekonomiska resurser) eller om det snarare är så att det behövs en ny struktur för högre utbildning inom ramen för befintliga resurser.

Lärosätena har fått ett uppdrag att rapportera hur man arbetar med dessa frågor och UKÄ ett uppdrag för att följa upp rapporteringen från lärosätena för att på så vis skapa ett nationellt underlag för vidare arbete. Men redan idag finns det förstås ett rikt och varierat utbud som livslångt lärande-studenter kan ta del av i form av kurser, påbyggnadsprogram, specialistutbildningar och uppdragsutbildning. Vi har också i olika format publicerat data som visar på detta och, inte minst, hur många studenter som redan idag är lite äldre, som återkommer till högskolan efter avlagd examen och som följer utbildningar via andra distributionsformer än dagtid på campus.

Kanske kommer vi om tio år att titta tillbaka på det tidigare 20-talet som de år när diskussionen om högskolans roll för långsiktig kompetensförsörjning verkligen tog fart och gav ett ännu tydligare avtryck i sektorns strategiska utveckling av utbildningsutbudet än vad som tidigare varit fallet?

Annars så var det lite som vanligt i Visby med en mängd seminarier och många mötesplatser men lite mindre folk, lite mindre kö till toaletterna och fler poliser på gatorna. Nästa år kommer Almedalsveckan enligt uppgift att tidigareläggas en vecka och den kommer, liksom i år, att vara fem dagar i stället för som tidigare åtta dagar.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2022-07-06

Uppdaterad: 2022-07-06