Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Samordnad granskning

Nu börjar vi så smått kommunicera och föra dialog kring ett nytt förhållningssätt till våra olika granskningsuppdrag. Vi tänker oss att samordna insatser inom olika delar av vår verksamhet kring ett för sektorn aktuellt område. Det innebär att vi kan lägga samman erfarenhet och kunskap från våra kvalitetsgranskningar, vår tillsyn och vår effektivitetsgranskande verksamhet till ett sammanhållet och, som jag ser det, mycket mer genomarbetat resultat. I motsvarande grad drar vi ner på andra granskningsaktiviteter och vinklar olika insatser som vi gör för att spegla det område som vi valt för den samordnade granskningen. Mer nytta utan att öka ”belastningen” på lärosätena är en central devis för detta arbete.

Vi är precis i början på att klura ut hur det här ska läggas upp inom ramen för ett pilotprojekt på myndigheten som drivs under 2022 för att vi ska kunna testa detta arbetssätt 2023. Det område som är först ut är uppdragsutbildning. Det är ett område där kunskapen inte är helt utvecklad på en nationell nivå, det finns särskilda regelverk att ta hänsyn till och uppdragsutbildningen omsätter några miljarder per år och är därmed numera ett ganska stort verksamhetsområde. Med det nya omställningsstudiestödet på gång kan det också tänkas att uppdragsutbildning kan vara ett sätt att tillgodose de nya behoven av utbildning.

Hur det här ska gå till kommer vi också att få många tillfällen att diskutera med företrädare för sektorn under tiden som vårt utvecklingsprojekt pågår. Det viktiga som jag vill kommunicera nu är våra ambitioner om att både använda våra resurser effektivt och att skapa mer innehållsrika och övergripande kunskapsunderlag genom att arbeta smartare. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att detta inte är nya typer av granskningar utan vi ska i förstone använda de ”verktyg” som vi har och de metoder som finns eller som utvecklas, till exempel inom metodutvecklingen av kvalitetssäkringssystemet.

Läs mer om arbetet med samordnad granskning

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2022-05-09

Uppdaterad: 2022-05-09