Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Konsten att göra rätt från början

UKÄ har som bekant ett ansvar för att utöva tillsyn inom vårt ansvarsområde. Det gör vi genom att hantera en mängd ärenden varje år. Det är en viktig verksamhet där enskilda kan uppmärksamma oss på brister i regelefterlevnad och rättssäkerhet som sedan blir föremål för utredning och beslut. Men vi försöker också stärka lärosätenas förmåga att göra rätt från början genom att på olika sätt vägleda i regeltolkning. Ett exempel på det är vägledningen ”Rättssäker examination” som brukar vara vår mest nedladdade publikation.

Sedan något år tillbaka har vi också erbjudit en särskild tjänst genom att lämna förhandsbesked. Det innebär att lärosätena, via rektor, kan ställa frågor om hur vissa regler bör tolkas. Frågeställningen bör vara av principiell karaktär och efter vår utredning så ger vi ett så kallat vägledande ställningstagande. Detta ställningstagande har förstås ett särskilt värde för det lärosäte som begärt förhandsbeskedet men kan också vara av betydelse för andra lärosäten som i sin verksamhet stöter på samma typ av problematik.

Vi har bedömt en handfull förfrågningar om förhandsbesked, se länk nedan. I samband med pandemin så tog vi också ställning i ett antal rättsliga frågor i syfte att underlätta för lärosätena att göra de under pandemin nödvändiga anpassningarna av verksamheten. Även det var ett sorts förhandsbesked som föranleddes av den akuta situationen som sektorn hamnade i.

Erfarenheterna är så här långt goda och vi har nu beslutat att permanenta möjligheten att begära förhandsbesked. Som alltid är det bättre att göra rätt från början än att bli tillsagd i efterhand och förhandsbeskeden är ett sätt att bidra till detta. På så sätt ger det också ett bidrag till nytta för kvalitetsutvecklingen i sektorn vilket är ett av våra mål för myndighetens arbete.

På sidan Förhandsbesked kan du läsa mer om vägledande ställningstaganden.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2022-04-20

Uppdaterad: 2022-04-20