Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Termin fem med restriktioner

Nu påbörjas termin fem med restriktioner på grund av covid-19 vid våra universitet och högskolor. Det gick från omedelbar nedstängning och övergång till distansstudier under våren 2020 till gradvist öppnande under hösten 2021. Nu i början av 2022 är det nya restriktioner som inte är lika dramatiska som i början av 2020 men som ändock är både kännbara och ingripande med tanke på de stora ansträngningar som lagts ned på ständiga anpassningar och förändringar under de senaste två åren.

Nu har det varit mycket tal om tentamina och nödvändigheten av smittskyddsåtgärder i samband med prov. Insikten om behovet av avstånd mellan provdeltagare, tillgång till handsprit och smittsäkra flöden in och ut ur tentamenslokaler kommer kanske att vara en rutin som blir kvar och som kommer att ha betydelse för spridningen av andra sjukdomar om och när covid-19 är besegrat.

Igår var det en presskonferens där utbildningsministern underströk vikten av att lärosätena arbetar aktivt för att anpassa tentamensmöjligheterna. Från UKÄ:s sida redogjorde jag kort för den praxis och de regler som finns kring tentamen och omtentamen samt det behov av anpassningar som pandemin kan ge upphov till.

Digital pressträff med utbildningsministern och UKÄ den 11 januari 2022

Det är många tusen tentamenstillfällen runt om i landet och det är svårt att ge en enhetlig rekommendation som gäller alla dessa tillfällen. Det blir i någon mening övergripande besked som sedan, med hjälp av ett gott omdöme, leder fram till beslut om hur tentamen bör genomföras i varje enskilt fall. Med utgångspunkt i hur det normalt bör vara och de rekommendationer kring smittspridningen som är gällande kan det resultera i olika smittskyddsåtgärder i anslutning till tentamenslokalen, tentamen kanske delas upp i olika lokaler eller tidpunkter och i något fall är slutsatsen kanske förändrade examinationsformer.

Nu, i början av termin fem av pandemin, är vanan av sådana anpassningar förstås större än de var för två år sedan. Kännedomen och erfarenheten av alternativ till salstentamen är större och i många fall har också examinationsformerna såväl som själva formatet och pedagogiken för att bedriva utbildning utvecklats. Men när restriktionerna kommer i slutet av en studieperiod så blir det förstås ändå i många fall en hastig förändring i slutet av kursen.

En from förhoppning är i alla fall att, även om detta inte är slutet på pandemin, vi ändå kan skymta pandemins slut i horisonten.

Läs UKÄ:s extra nyhetsbrev om de nya restriktionerna och tentamina

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av Anders Söderholm, UKÄ:s generaldirektör 2017-2022. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2022-01-12

Uppdaterad: 2022-01-12