Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

God Jul och Gott Nytt År

Ännu ett år är till ända. 2021 har, liksom 2020, i stort präglats av pandemin när det gäller högskolesektorns verksamhet. UKÄ har, som många vet, ett särskilt uppdrag att följa pandemins konsekvenser för högskolan. Under året har vi publicerat en mängd olika analyser som belyser olika delar av pandemins konsekvenser. Vi har också lämnat två delrapporteringar till regeringen; en i mars och en i december. Uppdraget pågår även under 2022 och ska slutrapporteras i december nästa år.

Det finns en särskild del av vår webbplats där all information relaterat till det så kallade pandemiuppdraget finns samlat. Delen heter Coronaviruset och högskolan. Där finns dels alla de rapporter som publicerats och dels de avrapporteringar till regeringen som vi har gjort där det material som funnits tillgängligt vid avrapporteringstillfällena summeras.

Länk till Coronaviruset och högskolan.

Det finns massor av information i de rapporter som publicerats så den som söker lite läsning under julhelgerna kan kanske finna ett visst nöje i att botanisera i materialet. Med det sagt får jag tillönska alla medarbetare på UKÄ, alla vänner, kollegor och intressenter, en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2021-12-22

Uppdaterad: 2021-12-22