Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

En ny regering

En ny regering har tillträtt!

Statsministerns regeringsförklaring tidigare i veckan drog upp linjerna för regeringens arbete och angav de prioriteringar som ska gälla. Regeringsförklaringen var inte särskilt mångordig när det gäller universitet och högskolor. Forskning nämns inte alls, högskolesektorn omtalas i samband med utbyggnad av vårdutbildningar men inte i övrigt. Högre utbildning kommer med några gånger som en möjlighet för kompetensutveckling.

Men ett av de prioriterade områdena är den gröna industriella revolutionen. Den innebär stora investeringar i industrin men också stora behov av ny kompetens och det är onekligen ett område där högre utbildning och forsning också behövs. I många avseenden driver forskningen den industriella omställningen samtidigt som utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ständigt anpassas till både kunskapsfronten och den efterfrågan som finns. Sammantaget med det nya omställningsstudiestödet på arbetsmarknaden så kan också takten i omställningen kanske ökas och också anpassas utifrån individuella behov och ambitioner. I allt detta finns stora uppgifter för högskolesektorn.

Detsamma gäller klimatkrisen och behovet av att rikta åtgärder som kan bidra till lösningen på vår tids stora klimatutmaningar. Det behövs, förstås, både forskning och kunskapsspridning via utbildning för att stärka samhällets förmåga inom dessa områden. Utbildning är också en viktig del i ett samhälle som håller ihop, som erbjuder trygghet, en stark välfärd och bättre former för integration och motverkar utanförskap. Välfärden och dess yrken är stora och viktiga områden inom högskolan där det är viktigt att bygga utbildningskapacitet för framtidens behov.

Så även om den noggranne inte hittar vare sig universitet, högskolor, forskning eller högre utbildning annat än sporadiskt i regeringsförklaringen så är det lätt att se vikten av en stark högskolesektor för att realisera regeringens prioriteringar.

Utbildningsministern gav i sitt första tal, strax efter att regeringsförklaringen hade lästs upp, uppmärksamhet till kvaliteten i högskolans utbildning, behovet av högskolan för kompetensförsörjningen och nödvändigheten i att värna den akademiska friheten. Det är tre viktiga områden som både har och kommer att prägla politikens inriktning på högskoleområdet.

Det blir, som vanligt, intressant att se hur ”våra” frågor kommer in i den kommande valrörelsen och vilka avtryck som olika partier vill göra för sektorns utveckling. Svaren kommer, om inte förr, så under 2022.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2021-12-02

Uppdaterad: 2021-12-02