Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Om vikten av en stark studentrörelse

Studentinflytandet är en viktig sak! I Sverige är studentinflytande dessutom väl etablerat och på många olika sätt fäst i regelverket. Studenterna har en rättighet till inflytande över sina studier och studenterna ska också delta aktivt i beslutsfattande och kvalitetsarbete vid universitet och högskolor.

Det finns också en lång tradition av studentinflytande som sträcker sig bakåt i historien. De tidiga universitetens ”colleges” eller nationer där lärare och de få utvalda lärjungarna kom samman för att organisera sina studier och fram till dagens reglerade och för stora volymer av studenter ordnade former för inflytande har präglats av behoven av dialog, samverkan och medbestämmande. Det är väl knappast nödvändigt att konstatera att inflytande idag inte bara handlar om en rättighet utan kanske i förstone om att gemensamt kvalitets- och utvecklingsarbete.

Studentinflytande bygger också på studenternas förmåga att organisera sig. Det gäller i anslutning till enskilda utbildningar, terminsråd eller programgrupper, på fakulteten och universitetet, i nämnder, styrelser och centrala organ och nationellt i olika samarbeten för hela högskolesektorn eller i påverkansarbete nationellt och ibland internationellt. Genom en välorganiserad studentrörelse så blir inte bara studenternas röst starkare. Det gör också att umgänget med lärarna, lärosätet och andra intressenter blir effektivare och av högre kvalitet.

Även för oss på UKÄ så är det förstås en stor fördel med en bra organiserad studentrörelse. Vi behöver samtal och utbyte med studenterna inom alla delar av vår verksamhet, som bedömare inom kvalitetssäkringen, i referensgrupper, insynsråd och som viktiga samtalspartners inom ramen för olika regeringsuppdrag. Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, som arbetar på nationell nivå blir för oss en självklar partner och intressent för de kontinuerliga kontakter som vi behöver ha med svensk studentrörelse.

SFS fyller under 2021 hundra år och har haft, får man väl ändå säga, ett bra första sekel. Som studentorganisation har man vuxit i takt med att antalet lärosäten och studenter ökat i landet, man har varit med och mot olika reformer av högskolesektorn, varit mer eller mindre politiskt agiterande, klarat avvecklingen av kårobligatoriet och representerar idag, via de många medlemskårerna, fortsatt en absolut majoritet av alla studenter i landet.

Studentrörelsen är inte lika väl organiserad i alla länder och har inte heller samma självklara och starka ställning inom högskolesektorn som här i Sverige. Det är något som utländska kollegor ibland kommenterar och jag tycker det är något som vi kan vara stolta över!

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2021-11-22

Uppdaterad: 2021-11-22