Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Högskolesektorn som problemlösare

Årets budgetproposition är nu presenterad och nyhetsflödet inom sektorn har förstås dominerats av detta sedan i måndags. Pandemin, och återhämtningen efter pandemin, präglar många politikområden och även inom högskolesektorn finns det, självfallet, åtgärder som har en sådan anknytning. Bland annat så annonserar regeringen sin avsikt att finansiera ett ”högskolepedagogiskt lyft” genom särskilda medel för sådana utvecklingsinsatser samt inrättandet av en nationell portal för studenthälsan. Det är två förslag som också UKÄ har fört fram tidigare i samband med att vi avrapporterade regeringsuppdragen om högskolepedagogisk utveckling respektive studenthälsan.

Utbyggnaden av högskolan fortsätter också med fler platser, som adderas till de i tidigare propositioner redan beslutad utbyggnad och forskningsanslagen ökas utifrån vad som aviserats i tidigare forsknings- och innovationsproposition. Till detta läggs också reformen på arbetsmarknaden som innebär att ett nytt omställningsstudiestöd införs.

Återigen är det tydligt att universitet och högskolor är viktiga lösningar på de både kort- och långsiktiga utmaningar som samhället står inför. När det gäller att kortsiktigt ta hand om ett ökat behov av högre utbildning och omställning så är högskolesektorn lösningen. När det gäller att möta klimathot och kommande pandemier så är, likaså, högskolesektorn lösningen.

Så är det inte överallt. I en del länder reduceras anslagen till högre utbildning och forskning i tider som dessa när statsbudgeten tyngs av många stora kostnadsposter för krisbekämpning. Men, i Sverige har det vanligtvis varit så att högskolesektorn är en del av lösningen snarare än ett problem när samhället hamnar under stark press.

Det är ett ansvar att förvalta för högskolesektorn och från UKÄ bidrar vi med fakta, kunskapsunderlag, analyser och granskningar av sektorsövergripande frågor. Allt i syfte att så väl som möjligt kunna beskriva och förstå utvecklingen och därmed också kunna bidra till en positiv kvalitetsutveckling i högskolesektorn.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2021-09-22

Uppdaterad: 2021-09-22