Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

European universities

European universities är ett så kallat ”flagship initiative” från EU för att stärka och utveckla europeiska samarbeten mellan universitet i olika länder. 41 European universities har så här långt valts ut inom ramen för de två utlysningar som har genomförts och totalt 11 svenska lärosäten medverkar i programmet. Avsikten är att skapa samarbeten som knyter Europa samman och möjliggör för studenter att på ett sömlöst sätt röra sig mellan lärosäten och länder.

Det är en tanke i tiden att med hjälp av den här typen av satsningar försöka minska trösklarna mellan olika länder och kulturer. Det finns en ambition att stärka och utveckla den europeiska identiteten men också den mång- eller flerkulturella förståelsen länder emellan. Riktigt intressant blir det förstås när de europeiska universiteten också förmår spana ut över världen i övrigt.

European universities kan också ges en betydelse i den nationella styrningen genom att göras till föremål för nationella satsningar. Av detta har vi inte sett så mycket runt om i Europa än så länge, så vitt jag känner till, men det kan vara en viktig pusselbit för att satsningen så småningom ska ta ordentlig fart.

Det är förstås lite tidigt att säga hur omfattande och framgångsrikt det kommer att bli. Men, redan nu kan man väl konstatera att det är viktigt att kvalitetssäkringen följer med när studiemiljöerna och programmen internationaliseras med hjälp av de möjligheter som European university-satsningen erbjuder. UKÄ har medverkat i ett pilotprojekt kring detta tillsammans med några av konsortierna och med några europeiska kvalitetssäkringsorganisationer.

Läs mer om pilotprojektet

Förutom kvalitetssäkring så kommer också frågor kring studenters rättssäkerhet och rättigheter till inflytande att behöva hanteras och, kanske, på något sätt synkroniseras inom konsortierna. Likaså kommer det att bli nödvändigt att kunna följa utvecklingen till exempel genom att se hur stor mobiliteten är och mellan vilka länder och lärosäten. För oss på UKÄ finns det med andra ord flera skäl att inom vår samlade verksamhet följa utvecklingen kring European universities med stort intresse, och att också, där det är möjligt, delta i olika typer av utvecklingsinsatser.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2021-04-20

Uppdaterad: 2021-04-20