Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

UKÄ har flyttat till nya lokaler

UKÄ har flyttat till nya lokaler. De ligger vid Gullmarsplans t-banestation på Hammarbybacken 31.

Jag hoppas att vi kommer att kunna utveckla våra arbetssätt med det nya kontoret som utgångspunkt. Kontoret ska först och främst kunna användas för många olika saker. Det ska vara en plats där vi kan ha bra, effektiva och kreativa möten med varandra och med externa gäster, där vi kan samlas och driva verksamheten framåt. Det ska också vara en plats där vi kan dra oss tillbaka för mer koncentrerat arbete eller arbete i grupp kring gemensamma arbetsuppgifter.

På lite sikt ska vi också erbjuda ordentliga hemarbetsplatser för de som har sådana arbetsuppgifter som låter sig skötas hemifrån. Min förhoppning är att detta ska kunna fungera som en möjlighet som många, om än inte alla, kan och vill nyttja. Det är lärdomarna från pandemin som gör mig övertygad om att detta fungerar och kan vara ett positivt bidrag till arbetsmiljön och, inte minst, möjligheterna att kombinera boende, fritid, arbete och familj på ett delvis nytt sätt. De som har möjlighet att välja hemarbete kan på så sätt få ytterligare en miljö för att utföra arbetet vid sidan om det som vi erbjuder på kontoret vid Hammarbybacken.

Men samtidigt är det nog självklart att man inte kan eller ska arbeta hemifrån hela tiden. Den sociala isoleringen kan bli ett problem. Utmaningen blir därför att hitta arbetssätt som kombinerar möjligheten till hemarbete med arbete på kontoret på ett sådant sätt att både arbetsmiljö och arbetsglädje säkras.

I ett nytt, förändrat, framtidsorienterat arbetsliv tror jag att en ökad flexibilitet är något av ett nyckelord och att den benhårda gränsen kring arbetet luckras upp. Det finns väl många drivkrafter till detta; dels genom att hemarbete på del av arbetstiden i stort kommer att bli vanligare förekommande och dels på grund av nya och allt bättre lösningar för kommunikation och interaktion digitalt som möjliggör och driver på en sådan utveckling.

Samtidigt ska man inte blunda för att detta också, liksom alla andra lösningar av arbetsplatsens utformning, innebär att man måste parerar mindre önskade konsekvenser och utmaningar som i sig kan vara problematiska. Det handlar om att inte öka stressen när gränsdragningarna behöver definieras på nya sätt. Det handlar också om att hitta nya sätt att samarbeta och att utveckla former för att upprätthålla sociala kontakter i miljöer som blir allt mer digitala.

Vi står, som ofta när framtiden knackar på, bara i början på en utveckling där vi behöver engagera oss i att forma framtiden, utveckla verktyg för arbetet och värna styrkorna i våra etablerade arbetssätt. Spännande och lite roligt är det i alla fall.

UKÄ:s nya kontorslokaler på på Hammarbybacken 31.

UKÄ:s nya kontorslokaler på på Hammarbybacken 31.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-12-03

Uppdaterad: 2020-12-04