Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Halverat antal internationella nybörjare i svensk högskola

Pandemin! Hört det uttrycket tidigare? Antagligen och nu kommer det ännu ett inlägg från mig om detta. Saken är den att, som den minnesgode läsaren känner till, UKÄ har ett uppdrag från regeringen om att följa pandemins konsekvenser för högskolesektorn.
Det gör vi på flera sätt. Vi kommer att starta upp ett antal specifika tematiska projekt för att göra detta (mer om det i något senare inlägg) men det är också så att pandemins effekter löpande kommer att dyka upp i de analyser, uppföljningar, granskningar med mera som vi gör inom ramen för vår ordinarie verksamhet.

För att samla den kunskap som vi samlar på oss så kommer vi löpande att publicera sådant som är relevant för uppdraget på en särskild webbsida: Coronaviruset och högskolan

De första publikationerna är nu publicerade där och de berör framförallt olika aspekter av studentpopulationens sammansättning. Bland många andra intressanta observationer så kan det noteras att antalet inresande nybörjare halveras – från 17.200 hösten 2019 till 8.700 hösten 2020 vilket motsvarar en minskning med 49 procent.

Ännu vet vi inte om det är någon särskild kategori som minskat. Man skulle kunna tänka sig att utfallet skiljer sig åt mellan de som kommer inom ramen för utbytesprogram och de som kommer på egen hand, kanske skiljer det sig mellan olika länder eller för olika studieinriktningar. Det kommer data om detta så småningom men redan nu kan vi konstatera att internationaliseringen påverkats kraftigt nu i höst vad gäller den fysiska mobiliteten in till Sverige från andra länder. Samtidigt, beroende på perspektiv, kan man kanske tycka att det ändå är bra att bara hälften har försvunnit.

Det är många saker som pandemin har fört med sig som jag tror att många ändå vill behålla när allt detta är över. Till exempel minskat resande, ökad digital mognad, förståelse för hemarbetets möjligheter och ett stort intresse för högskolepedagogik. Men en sak jag hoppas att vi inte tar med oss från pandemin är en minskad mobilitet och minskat internationellt utbyte.

I tider när nya murar reses mellan folk och nationer genom mer eller mindre populistisk politik runt om i världen så är den internationella akademiska gemenskapen än mer viktig och värdefull som en fyrbåk för ett fritt utbyte och en fri rörelse mellan akademiska institutioner i olika länder. Allt utbyte behöver inte ske genom fysiskt resande. I stället kan vi hitta nya vägar för att komplettera resandet. Det viktiga är dock att pandemin inte tas som ursäkt för att nedmontera internationellt utbyte, minska kontaktytorna mellan länderna och sänka ambitionerna vad gäller formerna för att skapa förståelse och dialog över nationsgränserna.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av Anders Söderholm, UKÄ:s generaldirektör 2017-2022. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-11-20

Uppdaterad: 2020-11-20