Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Kvalitetssystem och kvalitet

”Håller du med om det som står i inlägget?” frågade SFS ordförande mig för en tid sedan. I det blogginlägg som han refererade till fanns en argumentation för att kvalitet i högre utbildning inte skapas i kvalitetssystem. De förutsättningar som är för handen, till exempel ekonomiska resurser, i mötet mellan lärare och student sätter ramarna för vad som går att uppnå. Man kan med andra ord inte ersätta brist på ekonomiska resurser med ett effektivt kvalitetssystem. Som nästa steg i argumentation så tar han upp det så kallade produktivitetsavdraget som en särskild problematik som osvikligen garanterar att resurserna minskar år från år. Inlägget finns här: https://sfs.se/blogg/kvalitet-skapas-inte-i-kvalitetssystem/

Man kan, och kanske ska, ha kritiska synpunkter på produktivitetsavdraget och dess konsekvenser men jag tror att man också bör påminna sig om att det tillkom som en del i en större reformering och decentralisering av den statliga styrningen tillsammans med att också arbetsgivaransvaret delegerades i början av 1990-talet. Att få till mekanismer för kostnadskontroll var vid det tillfället helt nödvändigt med tanke på de brister som tidigare system uppvisade. Att ge varje myndighet ett tydligare ansvar för att utforma sin verksamhet, fördela tillgängliga resurser och samtidigt upprätthålla ett tryck på ökad effektivitet var vid den tiden centralt.

Idag är situationen annorlunda skulle man kunna argumentera och då borde även de olika delarna i styrsystemet kanske omformas. I vilket fall som helst så kan man i vart fall, likt Simon gör, problematisera produktivitetsavdraget relativt kvalitetsfrågorna och, i förlängningen, vilka insatser som vore mest angelägna för att stärka kvaliteten trots produktivitetsavdraget. Det är inte bara intressant utan dessutom angeläget. Huvudsakligen ligger detta förstås som en viktig fråga på varje enskilt lärosäte. Men frågan är vad som borde göras nationellt?

De internationella referenser som Simon tar upp är alla intressanta och jag tror att vi skulle tjäna mycket på att fortsatt internationalisera det svenska arbetet med kvalitetssäkring. Dels för att bättre kunna få till stånd kunskapsutbyte över nationsgränsen och dels för att stötta och följa den internationalisering som bland annat European Universities innebär.

Sammantaget så håller jag med Simon om att kvalitet inte skapas i kvalitetssystemet men kvalitetsarbetet kan och ska drivas av den kunskap som tas fram i och omsätts inom kvalitetssystemet. Produktivitetsavdraget är en del i styrningen som kan diskuteras men den frågan har en betydligt större magnitud än enbart i relation till kvalitetssäkringen (även om det är viktigt).

Sedan finns det en väsentlig och viktig relation mellan kvalitetssystem och kvalitetskultur som jag får återkomma till vid ett senare tillfälle.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-11-13

Uppdaterad: 2020-11-13