Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

ENQA på besök

Universitetskanslersämbetet och vår föregångare Högskoleverket har haft ställning som den svenska organisationen för nationell kvalitetssäkring inom högskolesektorn alltsedan 90-talet. Därför var det också naturligt för dåvarande Högskoleverket att engagera sig i det internationella nätverk av kvalitetssäkringsorganisationer som tog form runt sekelskiftet i form av European Network for Quality Assurance som senare blev European Association for Quality Assurance in Higher Education.

ENQA, som förkortningen är, är medlemsbaserad, syftar till att stärka och utveckla kvalitetssäkringsarbetet inom hela det så kallade Bologna-området. ENQA använder sig av European Standards and Guidelines (ESG) som kriterier för medlemskap och de är i sin tur framtagna i samverkan mellan europeiska samarbetsorganisationer för universitet, studentorganisationer och kvalitetssäkringsorganisationer. De är också formellt fastställda av ministrarna för högre utbildning och forskning eller motsvarande.

Som den minnesgode läsaren vet så förlorade HSV/UKÄ sitt medlemskap i ENQA på grund av att det dåvarande systemet för kvalitetssäkring inte uppfyllde de krav som ESG ger uttryck för. Det var 2012.

Nu är vi dock på gång igen!

Denna vecka gör en expertgrupp från ENQA ett (digitalt) platsbesök hos oss och träffar rektorer, bedömare, kvalitetssamordnare, vår uppdragsgivare, UKÄ:s olika referensgrupper, insynsråd med flera samt, naturligtvis, många av våra medarbetare. De har också tagit del av ett gediget underlag i form av vår självvärderingsrapport och en mängd dokument som speglar vår verksamhet i allmänhet och kvalitetssäkringssystemet i synnerhet.

Man ska aldrig ropa hej innan man är över ån, som ordspråket förestavar, men vi har i alla fall gjort stora insatser för att nu kunna nå fram till ett erkännande av vårt system utifrån de krav som ESG ställer upp. Våra medarbetare som har haft detta som uppgift har gjort ett mycket omfattande och krävande jobb och jag är dem ett stort tack skyldig. Det går inte att överskatta betydelsen av det goda förberedelserna!

Nu ser jag fram emot en spännande vecka och, så småningom, mot det beslut som ENQA kommer att fatta.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-09-28

Uppdaterad: 2020-09-28