Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Lärarutbildningskonferens den 19 oktober

Var åttonde student i svensk högskola, ungefär, studerar till lärare. Om man lägger samman de olika lärarprogrammen så är det Sveriges största yrkesutbildning inom högskolan. Dessutom är lärarförsörjningen ett ständigt diskussionsämne och både vi och andra har visat på bristsituationer på arbetsmarknaden.

UKÄ har förstås mycket på gång inom området lärarutbildning. Sedan ett par år har vi samlat ihop våra olika aktiviteter för att skapa bättre kunskapsunderlag och för att kunna rikta våra insatser mot områden där det är angeläget med ytterligare kunskap.

UKÄ ordnar under hösten 2020 två konferensdagar om lärarutbildningen. Varje dag ägnas ett viktigt och brett tema: Lärarförsörjning under dag 1 och kvalitet i lärarutbildningen under dag 2.

Den första dagen är den 19 oktober 2020 (sista anmälningsdag 27 september). Datum för den andra dagen kommer att meddelas senare. Ta detta tillfälle att skaffa mer kunskap och delta i dialog om lärarutbildningen!

Mer information: https://www.uka.se/om-oss/konferenser--seminarier/konferenser--seminarier/2020-06-12-lararutbildningskonferens.html

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-09-15

Uppdaterad: 2020-09-15