Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Nya lokaler - nya arbetssätt!

Som alla medarbetare och många intressenter känner till så flyttar Universitetskanslersämbetet till nya lokaler lite senare i höst. Att myndigheter flyttar är knappast något ovanligt numera. Förbi är de tider när myndigheter var kungliga, byggde stenhus för sin verksamhet, ristade in myndighetens namn i stenplattor på fasaden och avsåg att förbli på oförändrad plats och med oförändrat uppdrag för all framtid.

I början av 1990-talet avvecklades den sammanhållna lokalförsörjningen för statens behov. Kvar i statlig ägo blev de fastigheter som staten av olika skäl ville behålla för evig tid medan andra fastigheter som lika väl kunde tillhandahållas av den kommersiella marknaden fördes över till bolagsform.

Sedan dess är det normala att myndigheter på samma sätt som på marknaden i övrigt sköter sin lokalförsörjning på vanliga marknadsmässiga villkor. Universitetskanslersämbetet och våra föregångare har under årens lopp huserat på flera olika adresser. Birger Jarlsgatan, Luntmakargatan och nu på Löjtnantsgatan. Ännu längre bak i tiden finns ett par adresser på Drottninggatan och i Wennergren Center. Och nu är det dags för nästa adress när vi flyttar till Hammarbybacken mellan Gullmarsplan och Mårtensdal.

I samband med en flytt så uppstår förstås frågan om hur verksamhetens lokalbehov ser ut, hur arbetsplatsen ska utformas i stort såväl som i smått. Det är ett arbete som har pågått under rätt så lång tid inom UKÄ. Först handlade det om att formulera behoven, kartlägga alternativa lokaliseringar och så småningom att skriva kontrakt med en fastighetsägare. Därefter har utformningen av kontorsmiljön tagit vid med allt vad det innebär.

Sen kom pandemin.

För min egen del blev det ganska snart uppenbart att det påtvingade hemarbetet i våras ganska snabbt gav oss erfarenheter som var värdefulla inför myndighetens flytt till nya kontorslokaler. Frågan som behövde ställas var närmast självklar: Borde inte de goda erfarenheterna av hemarbete som vi ändå har byggt upp på något sätt kunna påverka hur vi planerar vår nya arbetsplats?

När frågan väl är ställd så är tanken satt i rörelse och min förhoppning är att vi på UKÄ kan finna ett svar som gör det möjligt att i någon utsträckning göra våra arbetsuppgifter mindre platsberoende utan att vi förlorar kontakten med varandra och att vi ställer tekniken i vår tjänst för att uppnå detta. Jag vet att fler myndigheter formulerar sig på likartade sätt så jag hoppas att det blir en bred kunskapsutveckling på området där vi kan dra nytta av varandra.
Hösten 2020 kommer att bli spännande!

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-08-24

Uppdaterad: 2020-08-24