Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Från antingen eller till... både och? Det ”nya normala” och UKÄ:s förslag

Idag kom besked om att universitet och högskolor hänvisas till de allmänna råd som gäller för samhället i övrigt. Det innebär i praktiken att rekommendationen om distansutbildning ersätts med de allmänna råden. Varje högskola får på så sätt anpassa sin verksamhet efter de förutsättningar som råder och med hänsyn till de råd som getts för minskad smittspridning.

Det ”nya normala” som det så ofta talas om i alla möjliga sammanhang kommer också att behöva definieras för högre utbildning och forskning. Min gissning är att det dikotoma läget campus eller distans rör sig mot en mer sömlös utbildningssituation där kurser och program har inslag av både och. Till exempel storföreläsningar on-line, labbar och seminarier på campus organiserade så att trängsel undviks. Studenter kan umgås on-line eller i mindre grupper. Alla utbildningar behöver därmed någon form av stöd för on-line-undervisning även om det definieras som campusutbildning.

I en annan version av det ”nya normala” kanske den enskilde studenten löpande kan välja att följa sin utbildning på campus eller on-line. En termin på campus, en termin från någon helt annan ort, eller kanske från vecka till vecka. Det är det som brukar kallas blended learning.

Det finns redan idag, förstås, praktiska exempel på alla dessa varianter av ”både och-lösningar” men en icke alltför vild gissning är att det nu kommer en period med intensivt lärande, utveckling och spridning av nya utbildningsformer. Det som varit extraordinärt och förbehållet de mest entusiastiska nytänkarna kommer kanske att bli föremål för mer allmän användning.

Det kan därför vara lämpligt att nu påminna om de förslag som vi la i vårt projekt om högskolepedagogisk utveckling som avslutades i vintras. Vi förslog då att en nationell strategi för det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet skulle tas fram samt att en nationell digitaliseringsstrategi för högre utbildning och forskning skulle tas fram. Vi föreslog vidare att särskilda medel skulle anvisas för högskolepedagogiskt utvecklingsarbete och för forskning om högskolepedagogik.

Det tycks mig som att dessa förslag nu är än mer aktuella!

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-05-29

Uppdaterad: 2020-05-29