Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Mer eller mindre internationalisering

Det är nog många som försöker lista ut hur högskolesektorn långsiktigt kommer att påverkas av det som vi nu är mitt inne i. Vi vet förstås inte det och vi vet inte heller hur länge den nuvarande situationen kommer att bestå. Och det är säkerligen vissa effekter på kort sikt och helt andra effekter på lång sikt.

Internationaliseringen kommer säkerligen att få sig en törn, åtminstone på kort sikt. Färre in- och utresande studenter under resten av det kommande året, färre gästforskar- och gästlärarvistelser i andra länder, en nedgång i antalet från utlandet rekryterade doktorander och post-docs, inställda konferenser och forskarutbyten, kanske en nedgång av aktiviteterna vid de stora internationella forskningsanläggningarna runt om i världen.

På lite längre sikt är det viktigt att inte fastna i en minskad internationalisering av högskolesektorn och att möta eventuella propåer om detta, som kanske kan komma, med en öppen diskussion om nödvändigheten och betydelsen av en fortsatt internationalisering. För att rusta oss inför nuvarande och kommande samhällsutmaningar behöver vi nog mer, inte mindre, internationella kontakter, utbyten och umgängen.

Det blir därför viktigt att särskilt värna det öppna, internationella och mångsidiga utbytet länder emellan inom vår sektor. Kanske måste internationaliseringen ta sig nya former som kräver mindre resande och formerna för ”open science”, inklusive öppna forskningsdata, kanske kan skapa nya verktyg för ett intensivare internationellt utbyte inom vissa områden.

Kort sagt, ännu ett område där den pågående pandemin kan förändra både normer och praktik.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-05-08

Uppdaterad: 2020-05-08