Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Arbete och experiment

Det skrivs just nu mycket om hemarbete – till exempel om hur man bäst kan och bör organisera sitt hemarbete, om misstag man bör undvika, tips och råd om hur man skiljer på arbetstid och privat tid, om hur man sköter om familjerelationerna och, inte minst, om hur de digitala verktygen ska användas och om vilka verktyg som passar till vad. Det finns många facebook-grupper, seminarier på nätet, youtube-filmer och inlägg på sociala media som problematiserar eller diskuterar det sätt som vi nu arbetar på. Det samlas upp och skapas mycket kunskap och erfarenheter just nu i en hastighet som vi för bara någon månad sedan inte ens kunde drömma om.

Utan att göra några som helst bedömningar om rätt eller fel, bra eller dåligt, så är det i alla fall lätt att konstatera att den situation som många nu har hamnat i; inte minst lärare och studenter på universitet och högskolor; leder till mycket nytänkande och innovativa lösningar. Saker och ting behöver fungera här och nu helt enkelt! I stället för att sätta igång utredningar och utvecklingsprojekt så tycks många bara göra det som behöver göras, testa, utvärdera och implementera parallellt med inlärning.

Den experimentlustan (eller tvångs-experimenterandet) är en resurs för utveckling av arbetslivet och av arbetsmiljön som man skulle önska att vi ibland hade lite mer av i normala lägen när det inte finns akuta situationer som tvingar oss att tänka nytt. I den vanliga situationen så måste vi i stället överväga olika alternativ, utreda, göra konsekvensbeskrivningar, riskbedöma, kvalitetssäkra, tillsätta särskilda resurser, verksamhetsplanera, bemanna och kontinuerligt följa upp.

Allt detta är både bra och nödvändigt men det är inte självklart så att innovationskraften gynnas av det. Frågan blir då hur den lekfullhet och positiva experimentkulturen kan användas som en utvecklingskraft för en verksamhet som befinner sig i ett vanligt läge? Hur kan formerna för det experimentella organiseras och vilka resurser behövs för att det ska kunna fungera?

Detta finns det förstås också mycket skrivet om. Allt från Google’s tidigare policy om en dag i veckan för eget innovativt arbete till former för att belöna interna innovationer och entreprenörer. Jag tror, och hoppas kanske, att efterfrågan på denna typ av experimentella och innovativa miljöer i större, fasta och fungerande, organisationer ska öka som en följd av det som vi nu går igenom på bred front inom svenskt arbetsliv.

Det ska bli spännande att följa utvecklingen och se hur vi tar tillvara den kunskap som vi ändå har utvecklat i den tid som vi just nu befinner oss i.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-04-24

Uppdaterad: 2020-04-24