Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Högskolan behövs!

Det är märkliga tider på många sätt. Samhället prövas och detta gäller även universitet och högskolor. Hela högskolesektorn har på kort tid ställt om till distansutbildning. Det går förstås inte att säga hur bra det har gått ännu men det tycks ha fungerat förhållandevis väl. De tekniska verktygen är nu så pass bra att tekniken i sig inte behöver vara det stora hindret och att vi gör detta för att minska smittspridningen gör nog att uppslutningen kring förändringen är stor från både lärare och studenter.

Regeringen har också i ett av de många initiativ som tagits också tillfört nya resurser till universitet och högskolor för att bygga ut verksamheten i syfte att kunna möta den högre efterfrågan på utbildning som en stegrad arbetslöshet normalt sett brukar innebära. Efter finanskrisen 2008, när många länder drog ned på anslagen till högre utbildning, så satsade Sverige på att stärka både utbildning och forskning.

Utan att dra alltför stora växlar på detta så tycker jag ändå att man kan konstatera att i vårt land så är universitet och högskolor en central del av samhällsbygget. Högskolesektorn är mer än bara en kostnad för skattebetalarna. Tvärtom - högre utbildning och forskning behövs för att stärka samhället och för att lösa både kort- och långsiktiga samhällsutmaningar.

När vi är igenom den akuta krisen för samhället och när effekterna av den pågående pandemin klingar av så kommer frågor att ställas kring vad det var som hände våren 2020 när digitaliseringen av högskolan tog ett så tydligt och stort steg framåt. Hur gick det med kvaliteten, hur förändrades umgänget mellan studenter, mellan studenter och lärare, vilka pedagogiska utvecklingsinsatser genomfördes, vad blev det långsiktiga resultatet? Där hoppas jag att UKÄ kommer att kunna vara med och formulera erfarenheterna från den massiva förändring som hela högskolesystemet just nu går igenom.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-04-06

Uppdaterad: 2020-04-06