Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Distansoberoende på riktigt

Dagar som dessa så finns det mycket att diskutera kring pandemier och hur man bäst hanterar de på samhälls- och individnivå. Men, det finns också annat att prata om. Jag har den senaste veckan blivit påmind om hur långt vi ändå har kommit när det gäller att arbeta med hjälp av digitala verktyg och oberoende av distansen mellan varandra.

Som många vet så har UKÄ genomfört två större virtuella konferenser på senare tid. En i september i fjol och en i början av mars i år. Båda konferenserna hade flera hundra deltagare och jag tror mig kunna tala för det stora flertalet deltagare när jag säger att erfarenheterna har varit mycket positiva. Tekniken har fungerat, Zoom som mötesverktyg har bestått provet och visat sig vara både stabilt och intuitivt. I många avseenden har diskussioner, föredrag och till och med panelsamtal haft en högre kvalitet än motsvarande aktiviteter anordnade på en fysisk plats. Dessutom så är det förstås en god sak för klimat och hälsa att dra ned på resorna samtidigt som fler ges möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter oavsett var man bor.

I måndags genomförde UKÄ sin sedan länge planerade medarbetardag virtuellt. Vi var 85 personer på myndigheten som deltog och sedan jag kom till UKÄ har aldrig så många av våra medarbetare haft möjlighet att delta på denna typ av gemensamma aktiviteter. Planeringen av medarbetardagen har gjorts sedan länge men det visade sig vara fullt möjligt att på några dagar flytta över hela arrangemanget till virtuell form. Under denna vecka har jag haft ett stort antal möten på nätet och i stora drag har det fungerat lika bra eller bättre än motsvarande fysiska möten.

Sedan finns det mängder med verktyg att använda sig av som underlättar enskilt arbete på distans och arbete tillsammans på distans. Google docs, Skype, Zoom, Padlets och Slack är bara några. Det finns säkert mängder med andra verktyg som underlättar distans(sam)arbete på olika sätt. Även sociala aktiviteter kan genomföras på nätet och kan vara nog så viktiga under tider när många arbetar hemifrån. Det är dessutom viktigt att våra vanliga administrativa system och IT-lösningar fungerar väl på distans.

Som en bi-effekt av pandemin kanske vi (äntligen) tar ett stort och avgörande steg mot att använda distansöverbryggande teknik som ett naturligt förstahandsval oavsett om vi jobbar från kontoret eller hemifrån.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-03-19

Uppdaterad: 2020-03-19