Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Högskolan för ett starkt och öppet samhället

Tidigare denna vecka samlades landets universitets- och högskolerektorer för den årliga rektorskonferensen, organiserad av UKÄ och SUHF. Statsrådet medverkade på en del av konferensen för att direkt med sektorns företrädare diskutera både ramar och planer vad gäller högskolepolitiken.

Jag ska inte här referera alla frågor som diskuterades utan bara uppehålla mig vid en av dem. Många frågor som debatteras idag har att göra med bekymmer, och ibland kriser, inom välfärden, olika samhällsklyftor som följer av till exempel ökad kriminalitet, oroligheter i vår omvärld och andra frågor som på ett eller annat sätt utgör hot för vilket det behövs starka motkrafter.

Det är väl så att en progressiv högskola, tillgång till högre studier eller framgångar för avancerad forskning inte alltid är de första svaren som formuleras på sådana samhällsproblem. Hela högskolepolitiken riskerar därför att hamna i radioskugga samtidigt som det skulle kunna vara precis tvärtom!

En öppen, tillgänglig högskola med studiealternativ för många, forskning som tar upp globala och långsiktiga utmaningar såväl som den fria grundforskningen skulle kunna vara viktiga både för att minska samhällsklyftorna och för att underlätta samhällsomdaningen som står för dörren. Nu är det förstås inte min sak att formulera politik, men det kan väl ändå vara värt att konstatera att svensk högskolesektor står beredd med många svar. Det tycker jag mig kunna dra som slutsats av de diskussioner som fördes i Steningevik men som också från tid till annan har debatterats i andra sammanhang.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2020-01-23

Uppdaterad: 2020-01-23