Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Nya uppdrag till UKÄ

Regeringen har under de senaste veckorna lagt tre nya uppdrag till UKÄ. Det handlar om att genomföra en tematisk utvärdering av breddad rekrytering, att kartlägga och analysera hur universitet och högskolor förbereder lärarstudenter för arbete inom komvux utifrån det examensmål som finns i högskoleförordningen och, slutligen, så har vi fått ett uppdrag att kartlägga och analysera hur lokala urvalsgrunder används. Både det först- och sistnämnda uppdraget kommer att genomföras i samverkan med UHR.

Det är tre viktiga uppdrag som på olika sätt kan sorteras in under ambitionen om ett samhälle och högskola för alla. Utvärdering av breddad rekrytering och kartläggningen av lokala urvalsgrunder kommer att skapa kunskap om vägarna in till högskolestudier och om de olika ”verktyg” eller arbetssätt som används i detta syfte. Uppdraget om vuxnas lärande syftar ytterst till att belysa hur väl högskolan förbereder kommande lärare att arbeta med dem som återkommer till studier i vuxen ålder för att på så sätt få en ”andra chans” att gå vidare till högre studier eller mer krävande yrken.

Högskolesystemet har många uppdrag och förväntas vara en aktiv part i att lösa olika samhällsutmaningar. Det gäller både utbildning och forskning och de tre uppdrag som vi nu har fått innebär en fokusering på vissa väsentliga delar i detta som i första hand anknyter till utbildningen. Jag ser fram emot att vi tillsammans med lärosäten, UHR och andra myndigheter eller aktörer som har ett intresse för dessa frågor kommer att utveckla sektorns möjligheter att arbeta med en högskola tillgänglig för allt fler.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av Anders Söderholm, UKÄ:s generaldirektör 2017-2022. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2019-11-22

Uppdaterad: 2019-11-22