Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Budgetpropositionen 2020

Regeringen presenterade igår budgetpropositionen för 2020. Budgetpropositionen är ett resultat av budgetsamarbetet mellan regeringen, liberalerna och centern.

När det gäller högre utbildning och forskning så fortsätter det så kallade kunskapslyftet genom fler utbildningsplatser till utbildning på olika nivåer. Både yrkeshögskolan och högskolan får utökningar. Yrkeshögskolan får stöd för ett ökat antal kurser med det uttalade syftet att stärka möjligheterna till kompetensutveckling för redan yrkesverksamma.

Inom högskolan fortsätter utbyggnaden av vissa specifika utbildningar. I propositionen anges att hela utbyggnaden ska komma att ge ungefär 25.000 nya utbildningsplatser jämfört med vad som var volymen innan utbyggnaden inleddes. Inklusive studiemedelsförstärkningar så är kostnaden 2020 en dryg halv miljard.

Lärarutbildningen är ett av de utbildningsområden inom högskolan som är föremål för utbyggnad och i propositionen förs ett problematiserande resonemang kring utmaningarna vad gäller kompetensförsörjningen för skolans behov. Man redogör också för de många olika insatser som genomförs, till exempel inom KPU, VAL, kompletterande utbildningar, praktiknära forskning och utveckling av kurser som möjliggör en del alternativa vägar till en examen.

Regeringen vill också stärka det som kallas arbetsintegrerad utbildning för att personer ska kunna arbeta som lärare parallellt med studierna. Frågan om den långsiktiga kompetensförsörjningen inom skolområdet är en viktig fråga och ges därmed också relativt stort utrymme när resultaten inom utgiftsområdet diskuteras. Att utbildning ska finnas tillgänglig i hela landet är en annan viktig ambition för regeringen och budgeten innehåller en liten specialriktad satsning på distans- och nätutbildning.

Forskningsförstärkningarna följer förslagen i föregående forsknings- och innovationsproposition från 2016 vilket innebär en dryg halv miljard för 2020. Man föreslår en riktad satsning på rymdverksamheten och betonar vikten av att rörelsen mot öppen vetenskap fortsätter.

I diskussioner, resultatredovisningar och argumenterande texter i budgetpropositionen så stödjer regeringen sig på faktaredovisningar av olika slag. När det gäller högskolesektorn så är det ofta hänvisningar till analyser, utredningar, utvärderingar och statistik som har UKÄ som avsändare. Mycket av den kunskap och fakta som regeringen hänvisar till i budgetpropositionen och som har sitt ursprung hos UKÄ finns det möjlighet att fördjupa sig i genom att hämta hem olika typer av publikationer från UKÄ. Att fakta och kunskap från UKÄ används som underlag för olika ställningstaganden eller problematiseringar från regeringens sida är ett viktigt kvitto på att myndigheten är en självklar kunskapskälla om universitets- och högskolesektorn.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2019-09-19

Uppdaterad: 2019-09-19