Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Statsrådet besökte UKÄ

Statsrådet, Matilda Ernkrans, med ansvar för högre utbildning och forskning besökte UKÄ förra veckan. Det blev en bra möjlighet att diskutera och samtala kring de områden där den högskolepolitiska agendan just nu formas.

Januariavtalet är förstås en viktig utgångspunkt för regeringen och också grunden för ett djupare samarbete kring budgetpropositionen i sin helhet. Kompetensförsörjningsfrågorna i allmänhet är ett viktigt område som berördes under våra samtal och som också finns i JA.

UKÄ och Socialstyrelsen har precis lämnat över ett förslag till regeringen kring kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården. Förslagen som vi presenterade förra veckan passar väl in i de ambitioner som regeringen har så förhoppningsvis kan detta omsättas i konkreta förslag inom en inte alltför lång tid.

Vårt nya uppdrag inom digital spetskompetens passar också väl in i regeringens ambitioner att arbeta mer aktivt med långsiktiga kompetensförsörjningsfrågor. Vid sidan om de konkreta uppdragen så berör vi förstås likartade frågor i andra delar av vår verksamhet, till exempel genom bedömningar av samverkan med arbetslivet i kvalitetssäkringssystemet eller i våra analyser av bland annat etableringsdata.

Forskarutbildning och lärarutbildning är två av de tematiska områden som vi själva arbetar lite mer intensivt med nu och det är också områden som är av politiskt intresse. Forskarutbildningen (och i förlängningen karriärsystemet) förändras och internationaliseras på ett relativt kraftfullt sätt och det är viktigt att följa dessa frågor. Det har att göra med både rekrytering och mobilitet efter utbildningen såväl som med karriärsystemets funktion och olika byggstenar.

Vi fick också möjlighet att beröra UKÄ:s bredare uppdrag i och med att vi numera också ska granska lärosätenas arbete med kvalitetssäkring av forskning. I samband med det så har vi också stärkt arbetet med forskningsfrågor i vår analysverksamhet, till exempel genom engagemang i Swepub-samarbetet, och utvecklat lärosätestillsynen till att också omfatta frågor som primärt har att göra med forskningsverksamheten vid lärosätena.

Den så kallade Strut-utredningen har nyligen varit ute på remiss och regeringskansliet arbetar med remiss-sammanställningen just nu. Även om det naturligtvis pratats mycket i sektorn om vad man tycker om olika delar så har regeringen inte tagit ställning till helheten ännu. De delar i förslagen som berörde UKÄ var vi positiva till i remissvaret och delar av det skulle kunna genomföras även om utredningen i sin helhet inte genomförs.

Vi ser förstås också fram emot hur regeringen vill ta internationaliseringsutredningen vidare och likaså vår tidigare genomförda utredning om samordning av utvärdering och uppföljning.

Sedan berörde statsrådet också den kommande forskningspropositionen, dock utan att ge några konkreta uttalanden om innehåll eller liknande.

Det var ett intressant besök och intressanta samtal om det politikområde som ligger oss på UKÄ närmast men som också har stor betydelse även när andra frågor som berör utvecklingen i Sverige diskuteras. Högskolepolitiken är viktig. Och UKÄ är en viktig del i arbetet på det området!

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2019-09-02

Uppdaterad: 2019-09-04