Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Almedalen 2019

Nu har årets politikervecka i Visby avslutats och för första gången har jag varit där i stort sett hela veckan, från måndag till söndag. Veckan är ett stort, öppet och demokratiskt samtal samtidigt som det är en möjlighet för många spontana eller planerade möten vid sidan om alla andra aktiviteter.

Det är många seminarier som antingen arrangeras av högskolor och universitet eller som har anknytning till verksamheten inom sektorn eller mer allmänt till utbildnings- och forskningsfrågor. Några frågor som fanns på dagordningen var förstås forskningspolitik och styrning av högre utbildning och forskning, artificiell intelligens och digitalisering som förändringsmotor, lärarutbildningsfrågor av allehanda slag, internationalisering och öppna gränser plus att många universitet hade seminarier som ansluter till starka forskningsområden på respektive lärosäte.

Jag deltog i paneler om forskningspolitik, lärarutbildning och digital utbildning och besökte därutöver en mängd olika seminarier. Både sådana med direkt anknytning till vår sektor och vårt uppdrag men också seminarier kring andra frågor inom angränsande områden. En fantastisk möjlighet med veckan är just den möjligheten att låta sig överraskas av det stora utbud som finns där.

UKÄ har ett eget arrangemang i Visby denna vecka och det är den så kallade "rektorsfrukosten" som vi bjuder in alla lärosätesrektorer till. Frukosten är ett samarrangemang med SUHF och är ett sätt att diskutera olika aktiviteter där UKÄ och lärosätena på olika sätt är involverade. Huvuddelen av diskussionen berörde kompetensförsörjningsfrågor där vi har haft, och har, olika uppdrag att kartlägga och föreslå lösningar för olika områden samtidigt som lärosätena har det kontinuerliga uppdraget att dimensionera sina utbildningsportföljer utifrån behov både bland studenter och på arbetsmarknaden. Från UKÄ:s sida så är rektorsfrukosten en del av vårt s.k. chefsutvecklingsuppdrag.

Min bild är att det på totalen var lite mindre aktivitet i år och lite mindre trångt på gatorna i centrala Visby. Det är dessutom stor skillnad på början och slutet av veckan. Till skillnad från hetsen under måndag till onsdag så är fredag till lördag bara en mild krusning.

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2019-07-08

Uppdaterad: 2019-07-08