Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Insynsrådet viktig partner

Universitetskanslersämbetet har genom regeringens beslut fått ett nytt insynsråd från den 1 maj 2019 till och med den 30 april 2022. Insynsrådet har som uppgift att utöva insyn, ge myndighetschefen råd och att företräda ett medborgerligt inflytande. Insynsrådet har inga formella beslutsbefogenheter men kan självfallet påverka och kvalitetssäkra myndighetens verksamhet genom den kompetens och erfarenheter som ledamöterna har och genom den diskussion som förs i insynsrådet.

Jag ser insynsrådet som en viktig partner i styrningen och utvecklingen av myndigheten. Insynsrådet hoppas jag ska bli alltmer viktigt för diskussioner kring verksamhetsutveckling, myndighetsstyrning och ledningssystem vid myndigheten. Det innefattar förstås traditionella styrningsfrågor kopplade till årsredovisning och budgetunderlag men också utvecklingsfrågor som till exempel berör systemutveckling eller arbetssätt.

Insynsrådet kan också ge viktiga inspel vad gäller mer konkret verksamhetsinnehåll tillsammans med de många olika referensgrupper eller rådgivande grupper bestående av experter och sektorsrepresentanter som vi också har som stöd i vårt arbete. I sådana frågor blir insynsrådet i första hand en del av den samlade kvalitetssäkringen av verksamhetens innehåll.

Insynsrådet sammanträder 4 gånger per år. Det första mötet med det nya insynsrådet är schemalagt till september.
I insynsrådet ingår åtta ledamöter som utses av regeringen, myndighetschefen (som är ordförande) samt personalföreträdare.

De av regeringen utsedda ledamöterna är följande:
Biträdande universitetsdirektör Per Abrahamsson, Uppsala universitet
Student Karin Bohman
Samhällspolitisk chef Samuel Engblom, TCO
Forskningschef Nicoline Frölich, NIFU
Student Anton Jägare
Rektor Sigbritt Karlsson, KTH
Ordförande Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer
Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren, Statskontoret

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2019-06-10

Uppdaterad: 2019-06-18