Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Årsrapporten släpps idag

Den 4 juni presenteras UKÄ:s årsrapport. Rapporten är som vanligt fullmatad med fakta, analyser och beskrivningar av den svenska högskolesektorn. I rapporten finns svaren på de frågor som du har om högskolans inriktning, storlek, utveckling, statistik och omfattning. Och om detta inte är nog så finns ett rikt material att ladda ner på nätet med ytterligare fakta.

Det finns förstås många trender eller tendenser som är intressanta att lyfta när sektorn studeras över tid. En sådan är den kontinuerliga internationalisering som äger rum genom att en allt större andel av doktoranderna är utrikes födda, att post doc-tjänsterna, som i stor utsträckning besätts med utländska akademiker, växer kraftigt och att antalet utländska studenter på grundläggande och avancerad nivå också ökar över tid.

En del i att skapa en öppnare, och mer internationell, högskola är också lärosätenas förmåga att attrahera studenter i Sverige med utländsk bakgrund. De som är födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar och de som är utrikes födda och som invandrat före sju års ålder har idag högre övergångsfrekvenser till högskolan än de med svensk bakgrund.

Om detta, och mycket, mycket mer, finns att läsa i UKÄ:s årsrapport. Ladda ner den, följ seminariet den 4 juni och läs den på vår webb

Anders Söderholm

Det här inlägget är skrivet av UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. I denna blogg skriver han om frågor som rör myndighetens olika verksamhetsområden så som utbildningsfrågor, universitet och högskolor och myndigheten.

Skapad: 2019-06-02

Uppdaterad: 2019-06-18