Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

  • Anders · 2019-06-14
    Styr- och resursutredningen, som tog namnet Strut, avlämnade för en tid sedan sitt betänkande till regeringen. Det har därefter sänts ut på remiss och remisstiden utgår inom kort. UKÄ skickade in sitt yttrande tidigare denna vecka, du kan läsa det här.Det är en viktig utredning som kanske kan komma att vara underlaget för en reformerad styrning av högskolor och universitet. Modellerna för styrning har skiftat över tiden och den långsiktiga trende...
  • Anders · 2019-06-10
    Universitetskanslersämbetet har genom regeringens beslut fått ett nytt insynsråd från den 1 maj 2019 till och med den 30 april 2022. Insynsrådet har som uppgift att utöva insyn, ge myndighetschefen råd och att företräda ett medborgerligt inflytande. Insynsrådet har inga formella beslutsbefogenheter men kan självfallet påverka och kvalitetssäkra myndighetens verksamhet genom den kompetens och erfarenheter som ledamöterna har och genom den diskussi...
  • Anders · 2019-06-04

    Den 4 juni presenteras UKÄ:s årsrapport. Rapporten är som vanligt fullmatad med fakta, analyser och beskrivningar av den svenska högskolesektorn. I rapporten finns svaren på de frågor som du har om högskolans inriktning, storlek, utveckling, statistik och omfattning. Och om detta inte är nog så finns ett rikt material att ladda ner på nätet med ytterligare fakta.Det finns förstås många trender eller tendenser som är intressanta att lyfta när sekt...