Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Här skriver vår gd Anders Söderholm om aktuella frågor.

 • Anders · 2019-10-21
  Från tid till annan så brukar det diskuteras hur väl högskolesektorn tillgodoser arbetsmarknadens behov av kompetens och hur viktig högskoleutbildning är för framgång på arbetsmarknaden. Det är viktiga frågor och det är självfallet ett centralt uppdrag för högskolan att forma ett utbud som svarar upp mot arbetsmarknadens behov såväl som studenternas efterfrågan.I UKÄ:s nyligen publicerade rapport ”Etablering på arbetsmarknaden efter studier i hög...
 • Anders · 2019-10-03
  Under de senaste veckorna har jag deltagit i några aktiviteter där frågor kring livslångt lärande diskuterats. Dels ett seminarium som utbildningsutskottet anordnade med inbjudna från olika organisationer, utredningar och intresseorganisationer och dels en konferens på samma tema som KK-stiftelsen anordnade. Det är viktiga frågor och det är viktigt att diskutera hur högskolor och universitet bidrar. Nedan följer en lite editerad version av det an...
 • Anders · 2019-09-28
  Den 27 september arrangerade UKÄ tillsammans med ITHU och med stöd av Sunet en konferens på temat högskolepedagogik. Konferensen genomfördes virtuellt med hjälp av verktyget Zoom. Runt 500 personer var anmälda och det blev både en intressant konferens och en positiv erfarenhet av att arbeta på ett nytt sätt för den här typen av större konferenser. Erfarenheten från konferensen lovar gott inför framtiden. Jag menar att det faktiskt kan vara gynnsa...
 • Anders · 2019-09-27
  Regeringen beslutar nu att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd. Uppgifterna är att arbeta med kompetensförsörjningen för hälso- och sjukvården genom att både samordna arbetet och genom att ta fram bra underlag, prognoser och flödesbeskrivningar för de centrala yrkesgrupperna.Beslutet bygger på förslag som UKÄ och Socialstyrelsen gemensamt har lämnat till regeringen för bara några veckor sedan. Våra två myndigheter har jobbat intensivt med det...
 • Anders · 2019-09-19
  Regeringen presenterade igår budgetpropositionen för 2020. Budgetpropositionen är ett resultat av budgetsamarbetet mellan regeringen, liberalerna och centern.När det gäller högre utbildning och forskning så fortsätter det så kallade kunskapslyftet genom fler utbildningsplatser till utbildning på olika nivåer. Både yrkeshögskolan och högskolan får utökningar. Yrkeshögskolan får stöd för ett ökat antal kurser med det uttalade syftet att stärka möjl...
 • Anders · 2019-09-06
  UKÄ har många internationella samarbeten och ett av dessa är samarbetet med de nordiska ländernas kvalitetssäkringsorganisationer. Det kallas för Nordic Quality Assurance (NOQA). NOQA:s årliga konferens var i år förlagd till Stockholm med UKÄ som värd och med ett trettiotal deltagare från de nordiska länderna.Programmet innehåller dels uppdateringar om vad som är på gång inom respektive land och dels diskussioner och erfarenhetsutbyte kring olika...
 • Anders · 2019-09-02
  Statsrådet, Matilda Ernkrans, med ansvar för högre utbildning och forskning besökte UKÄ förra veckan. Det blev en bra möjlighet att diskutera och samtala kring de områden där den högskolepolitiska agendan just nu formas.Januariavtalet är förstås en viktig utgångspunkt för regeringen och också grunden för ett djupare samarbete kring budgetpropositionen i sin helhet. Kompetensförsörjningsfrågorna i allmänhet är ett viktigt område som berördes under...
 • Anders · 2019-08-23
  Regeringen har nyligen beslutat om ett nytt uppdrag till UKÄ och Tillväxtverket gemensamt. Det handlar om digital spetskompetens och syftar till att säkra tillgången till digital spetskompetens, att förbättra tillgång till statistik och prognoser och uppdraget ska bedrivas i dialog med lärosäten, arbetslivets organisationer, regionala företrädare och andra myndigheter.Uppdraget ska förstås i relation till den digitaliseringsstrategi som tidigare ...
 • Anders · 2019-08-20

  Idag arrangerade UKÄ för andra gången en konferens med studentkårerna som primär målgrupp. Ett knappt 80-tal representanter från kårer runt om i landet och SFS möttes under dagen.Programmet fokuserade två huvudsakliga områden: kvalitetssystemet och studenters rättssäkerhet. Det är två områden som är av stort intresse för kårerna såväl som för lärosätena.Studenterna är centrala deltagare i kvalitetssystem och kvalitetssäkring; både det som görs lo...
 • Anders · 2019-07-08

  Nu har årets politikervecka i Visby avslutats och för första gången har jag varit där i stort sett hela veckan, från måndag till söndag. Veckan är ett stort, öppet och demokratiskt samtal samtidigt som det är en möjlighet för många spontana eller planerade möten vid sidan om alla andra aktiviteter.Det är många seminarier som antingen arrangeras av högskolor och universitet eller som har anknytning till verksamheten inom sektorn eller mer allmänt ...