Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Här skriver vår gd Anders Söderholm om aktuella frågor.

 • Anders ·
  Var åttonde student i svensk högskola, ungefär, studerar till lärare. Om man lägger samman de olika lärarprogrammen så är det Sveriges största yrkesutbildning inom högskolan. Dessutom är lärarförsörjningen ett ständigt diskussionsämne och både vi och andra har visat på bristsituationer på arbetsmarknaden.UKÄ har förstås mycket på gång inom området lärarutbildning. Sedan ett par år har vi samlat ihop våra olika aktiviteter för att skapa bättre kun...
 • Anders ·
  I januariavtalets femtiosjätte punkt utlovar regeringen och samarbetspartierna att reformera lärarutbildningen. Lärarutbildningen är ett stort utbildningsområde med stor betydelse för landet så det är inte förvånande att det också är ett av de reformområden som särskilt pekas ut i den sakpolitiska överenskommelsen. Av de olika initiativen på lärarutbildningsområdet nämns att sex och samlevnadsundervisning ska vara en obligatorisk del av lärarutbi...
 • Anders ·
  Som alla medarbetare och många intressenter känner till så flyttar Universitetskanslersämbetet till nya lokaler lite senare i höst. Att myndigheter flyttar är knappast något ovanligt numera. Förbi är de tider när myndigheter var kungliga, byggde stenhus för sin verksamhet, ristade in myndighetens namn i stenplattor på fasaden och avsåg att förbli på oförändrad plats och med oförändrat uppdrag för all framtid.I början av 1990-talet avvecklades den...
 • Anders ·
  Ordet student kommer från latinet och betyder något i stil med den som ”ivrigt ägnar sig åt något”. Det är väl en ganska vacker beskrivning av studentens motivation och aktivitet? Dessutom tror jag att många skulle se just denna iver som en av de viktigaste drivkrafterna som leder till ett lärande. Men studenter är inte bara ivriga i sitt lärande, de har också både en rättighet och ett behov av att utöva inflytande över utbildningen. I Sverige är...
 • Anders ·
  2020. Det året kommer vi nog att komma ihåg ett tag framöver. Inte minst hur den globala pandemin påverkade oss i stort såväl som i smått. Universitet och högskolor är förstås, som alla vet, inget undantag när det gäller pandemipåverkan. Erfarenheterna från vårens övergång till distansutbildning har diskuterats flitigt liksom de både kort- och långsiktiga effekterna av den snabba omställningen. Allt resande har förstås påverkats. Det gäller både ...
 • Anders ·
  I sommartider så är det många som faktiskt väljer att studera. Sommarkurserna blir allt fler på landets lärosäten och i fjol var det nästan 20.000 personer som studerade på sommaren. Det var i sin tur en ökning sedan tidigare år och en direkt följd av de satsningar som regeringen gjort på att utöka utbudet kurser under sommaren. Se vidare i UKÄ:s uppföljning av sommarkurser https://www.uka.se/download/18.7bdd20e172982fb58d291b/1592317160319/rappo...
 • Anders ·
  Av en händelse så kom jag att stöta på ett citat av Anders Ångström häromdagen. Jag hade hört det tidigare och återsåg det med viss tillfredsställelse för att hans ord, formade i det sena 1800-talets högstämda prosa, får en att tänka efter. Först undrar man helt enkelt vad det betyder; när man väl insett det så förundras man över hur viktigt hans budskap är och hur kortfattat det ändå var möjligt att formulera budskapet.Men först lite bakgrund. A...
 • Anders ·
  Sommaren är en utmärkt period för att ägna sig åt lite förkovran om högskolesektorn. På sommaren har vi kanske lite extra tid för att både läsa och fundera kring vad som sker inom universitet och högskolor och ta del av ett antal färska produkter på området.UKÄ har som bekant mycket att erbjuda den vetgirige. Vår årsrapport, som publicerades förra veckan, är en given sommarläsning. Där finns data om mängder av företeelser inom högskolesektorn – a...
 • Anders ·
  Idag kom besked om att universitet och högskolor hänvisas till de allmänna råd som gäller för samhället i övrigt. Det innebär i praktiken att rekommendationen om distansutbildning ersätts med de allmänna råden. Varje högskola får på så sätt anpassa sin verksamhet efter de förutsättningar som råder och med hänsyn till de råd som getts för minskad smittspridning.Det ”nya normala” som det så ofta talas om i alla möjliga sammanhang kommer också att b...
 • Anders ·
  Breddad rekrytering är ett viktigt område för universitet och högskolor i syfte att skapa en högskola som är öppen och tillgänglig för alla i vårt samhälle. Det är inte samma sak som att säga att alla ska plugga vidare efter gymnasiestudier. Snarare handlar det om att möjligheten att gå vidare till högre studier och övervägandet om att göra så ska vara något som alla har lika möjligheter att göra, oberoende av bakgrund och uppväxtförhållanden.

  UK...