Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Här skriver vår gd Anders Söderholm om aktuella frågor.

 • Anders ·
  Liksom många andra verksamheter så arbetar också UKÄ med digitalisering och digital transformation. Men till skillnad från en del andra myndigheter som har stora ärendemängder och en relation till många enskilda medborgare så har UKÄ, med några i och för sig viktiga undantag, en mindre grupp av intressenter och färre mängd kontakter med personer eller organisationer. Det tryck på effektivisering och digitalisering som andra myndigheter fått tidig...
 • Anders ·
  Ibland, eller ganska ofta, ställs frågan om vad det är för skillnad för högskola och universitet. Det lite knastertorra svaret är att universiteten har en generell rätt att själva definiera och driva sina forskarutbildningar medan högskolorna måste ansöka om examenstillstånd för varje enskild forskarutbildning. Det är i sin tur en nyordning som är drygt tio år gammal. Innan dess så kunde högskolor erhålla så kallat vetenskapsområde som egentligen...
 • Anders ·
  Lärarutbildningen är alltid aktuell. Den diskuteras ofta och länge. Det kan handla om allt möjligt med anknytning till lärarutbildningen: söktryck, behörighet och tillträde, genomströmning, VFU och övningsskolor, lärarbristen, KPU, VAL, utbildningskvalitet, kognitionsvetenskap, skolans lärarförsörjning och yrkets attraktivitet. Det har över tid genomförts mängder med utredningar om lärarutbildningen, skolan och lärarförsörjningen och nu senast ha...
 • Anders ·
  Det såg ut som en tanke men var en tillfällighet. Igår publicerade Svenskt Näringsliv en debattartikel på SvD om livslångt lärande och samma dag fattade UKÄ beslut om en rapport som behandlar högskolans roll för livslångt lärande. Kompetensförsörjning är ett viktigt område för UKÄ, dels eftersom det är centralt för högskolans uppdrag att på ett effektivt sätt möta arbetsmarknadens behov och dels eftersom det är ett område som också tilldrar sig e...
 • Anders ·
  Mycket av verksamheten inom universitet och högskolor bedrivs i en helt öppen internationell omvärld. Forskningen är till sin karaktär internationell med globala nätverk, publicerings- och forskningssamarbeten oberoende av nationsgränser med mera. Till utbildningen finns många program för student- och personalutbyten mellan lärosäten i olika länder, genom Bologna-processen har utbildningsstrukturen harmoniserats och det finns möjligheter för ensk...
 • Anders ·
  Häromdagen kunde man i en av våra dagstidningar läsa en artikel om forskningsfusk och i en passus så stod det: ”Universitetskanslerämbetet, en av alla dessa statliga myndigheter som få vet ens existerar,…”. Citatet är hämtat i anslutning till att författaren nämner ett ärende som vi har hanterat inom ramen för vårt tillsynsuppdrag.Men, det fick mig att fundera på om det är så att få vet att UKÄ ens existerar och om det i så fall är ett problem. D...
 • Anders ·
  UKÄ:s nya kontorslokaler på på Hammarbybacken 31.
  UKÄ har flyttat till nya lokaler. De ligger vid Gullmarsplans t-banestation på Hammarbybacken 31.Jag hoppas att vi kommer att kunna utveckla våra arbetssätt med det nya kontoret som utgångspunkt. Kontoret ska först och främst kunna användas för många olika saker. Det ska vara en plats där vi kan ha bra, effektiva och kreativa möten med varandra och med externa gäster, där vi kan samlas och driva verksamheten framåt. Det ska också vara en plats dä...
 • Anders ·

  Pandemin! Hört det uttrycket tidigare? Antagligen och nu kommer det ännu ett inlägg från mig om detta. Saken är den att, som den minnesgode läsaren känner till, UKÄ har ett uppdrag från regeringen om att följa pandemins konsekvenser för högskolesektorn.
  Det gör vi på flera sätt. Vi kommer att starta upp ett antal specifika tematiska projekt för att göra detta (mer om det i något senare inlägg) men det är också så att pandemins effekter löpande kom...

 • Anders ·
  ”Håller du med om det som står i inlägget?” frågade SFS ordförande mig för en tid sedan. I det blogginlägg som han refererade till fanns en argumentation för att kvalitet i högre utbildning inte skapas i kvalitetssystem. De förutsättningar som är för handen, till exempel ekonomiska resurser, i mötet mellan lärare och student sätter ramarna för vad som går att uppnå. Man kan med andra ord inte ersätta brist på ekonomiska resurser med ett effektivt...
 • Anders ·
  Ett av UKÄ:s fyra mål är att vara den självklara kunskapskällan om högre utbildning och forskning. Det innebär att vi ska veta mycket om sektorn och också kunna förmedla eller tillgängliggöra kunskapen. Låt mig inledningsvis också säga att jag förstås förstår att det är många andra organisationer som har kunskap om högskolesektorn vid sidan om UKÄ men UKÄ har ändock ett uppdrag som gör att just kunskap om högskolesektorn blir en naturlig del i vå...