Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

 • Anders · 2019-08-23
  Regeringen har nyligen beslutat om ett nytt uppdrag till UKÄ och Tillväxtverket gemensamt. Det handlar om digital spetskompetens och syftar till att säkra tillgången till digital spetskompetens, att förbättra tillgång till statistik och prognoser och uppdraget ska bedrivas i dialog med lärosäten, arbetslivets organisationer, regionala företrädare och andra myndigheter.Uppdraget ska förstås i relation till den digitaliseringsstrategi som tidigare ...
 • Anders · 2019-08-20

  Idag arrangerade UKÄ för andra gången en konferens med studentkårerna som primär målgrupp. Ett knappt 80-tal representanter från kårer runt om i landet och SFS möttes under dagen.Programmet fokuserade två huvudsakliga områden: kvalitetssystemet och studenters rättssäkerhet. Det är två områden som är av stort intresse för kårerna såväl som för lärosätena.Studenterna är centrala deltagare i kvalitetssystem och kvalitetssäkring; både det som görs lo...
 • Anders · 2019-07-08

  Nu har årets politikervecka i Visby avslutats och för första gången har jag varit där i stort sett hela veckan, från måndag till söndag. Veckan är ett stort, öppet och demokratiskt samtal samtidigt som det är en möjlighet för många spontana eller planerade möten vid sidan om alla andra aktiviteter.Det är många seminarier som antingen arrangeras av högskolor och universitet eller som har anknytning till verksamheten inom sektorn eller mer allmänt ...
 • Anders · 2019-06-27

  För ett par år sedan lanserade kommissionen "the European University Initiative" efter att president Macron först lanserat idén i september 2017. European universities markerar både en tempo- och ambitionshöjning i det europeiska samarbetet kring den högre utbildningen.Europauniversiteten ska vara nätverk för att sprida europeiska värderingar och främja den europeiska identiteten. Studenter ska på varje nivå kunna röra sig fritt mellan universite...
 • Anders · 2019-06-14
  Styr- och resursutredningen, som tog namnet Strut, avlämnade för en tid sedan sitt betänkande till regeringen. Det har därefter sänts ut på remiss och remisstiden utgår inom kort. UKÄ skickade in sitt yttrande tidigare denna vecka, du kan läsa det här.Det är en viktig utredning som kanske kan komma att vara underlaget för en reformerad styrning av högskolor och universitet. Modellerna för styrning har skiftat över tiden och den långsiktiga trende...
 • Anders · 2019-06-10
  Universitetskanslersämbetet har genom regeringens beslut fått ett nytt insynsråd från den 1 maj 2019 till och med den 30 april 2022. Insynsrådet har som uppgift att utöva insyn, ge myndighetschefen råd och att företräda ett medborgerligt inflytande. Insynsrådet har inga formella beslutsbefogenheter men kan självfallet påverka och kvalitetssäkra myndighetens verksamhet genom den kompetens och erfarenheter som ledamöterna har och genom den diskussi...
 • Anders · 2019-06-04

  Den 4 juni presenteras UKÄ:s årsrapport. Rapporten är som vanligt fullmatad med fakta, analyser och beskrivningar av den svenska högskolesektorn. I rapporten finns svaren på de frågor som du har om högskolans inriktning, storlek, utveckling, statistik och omfattning. Och om detta inte är nog så finns ett rikt material att ladda ner på nätet med ytterligare fakta.Det finns förstås många trender eller tendenser som är intressanta att lyfta när sekt...