Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Här skriver vår gd Anders Söderholm om aktuella frågor.

 • Anders · 2020-05-29
  Idag kom besked om att universitet och högskolor hänvisas till de allmänna råd som gäller för samhället i övrigt. Det innebär i praktiken att rekommendationen om distansutbildning ersätts med de allmänna råden. Varje högskola får på så sätt anpassa sin verksamhet efter de förutsättningar som råder och med hänsyn till de råd som getts för minskad smittspridning.Det ”nya normala” som det så ofta talas om i alla möjliga sammanhang kommer också att b...
 • Anders · 2020-05-19
  Breddad rekrytering är ett viktigt område för universitet och högskolor i syfte att skapa en högskola som är öppen och tillgänglig för alla i vårt samhälle. Det är inte samma sak som att säga att alla ska plugga vidare efter gymnasiestudier. Snarare handlar det om att möjligheten att gå vidare till högre studier och övervägandet om att göra så ska vara något som alla har lika möjligheter att göra, oberoende av bakgrund och uppväxtförhållanden.

  UK...

 • Anders · 2020-05-08
  Det är nog många som försöker lista ut hur högskolesektorn långsiktigt kommer att påverkas av det som vi nu är mitt inne i. Vi vet förstås inte det och vi vet inte heller hur länge den nuvarande situationen kommer att bestå. Och det är säkerligen vissa effekter på kort sikt och helt andra effekter på lång sikt.Internationaliseringen kommer säkerligen att få sig en törn, åtminstone på kort sikt. Färre in- och utresande studenter under resten av de...
 • Anders · 2020-04-24
  Det skrivs just nu mycket om hemarbete – till exempel om hur man bäst kan och bör organisera sitt hemarbete, om misstag man bör undvika, tips och råd om hur man skiljer på arbetstid och privat tid, om hur man sköter om familjerelationerna och, inte minst, om hur de digitala verktygen ska användas och om vilka verktyg som passar till vad. Det finns många facebook-grupper, seminarier på nätet, youtube-filmer och inlägg på sociala media som problema...
 • Anders · 2020-04-06
  Det är märkliga tider på många sätt. Samhället prövas och detta gäller även universitet och högskolor. Hela högskolesektorn har på kort tid ställt om till distansutbildning. Det går förstås inte att säga hur bra det har gått ännu men det tycks ha fungerat förhållandevis väl. De tekniska verktygen är nu så pass bra att tekniken i sig inte behöver vara det stora hindret och att vi gör detta för att minska smittspridningen gör nog att uppslutningen ...
 • Anders · 2020-03-19
  Dagar som dessa så finns det mycket att diskutera kring pandemier och hur man bäst hanterar de på samhälls- och individnivå. Men, det finns också annat att prata om. Jag har den senaste veckan blivit påmind om hur långt vi ändå har kommit när det gäller att arbeta med hjälp av digitala verktyg och oberoende av distansen mellan varandra. Som många vet så har UKÄ genomfört två större virtuella konferenser på senare tid. En i september i fjol och en...
 • Anders · 2020-02-28
  Som vi tidigare meddelat så har UKÄ i dagarna fastställt den självvärdering som kommer att ligga till grund för bedömningen av vår ansökan om medlemskap i ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education.Läs mer här: https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2020-02-26-ukas-sjalvvardering-inlamnad-till-enqa.htmlENQA kom till som en del av det europeiska samarbetet kring högre utbildning som utvecklades under 1990-talet och E...
 • Anders · 2020-02-14
  Samhällsproblem är sällan, eller kanske nästan aldrig, möjliga att hantera inom enskilda politikområden eller av enskilda myndigheter. Snarare karaktäriseras de breda utmaningarna av att vara just breda, sektorsövergripande och svårfångade. Klimatfrågorna är ett självklart exempel; åldrande befolkning, antibiotikaresistens, internationell migration och förorenade hav är andra sådana frågor som inte låter sig fångas av ett politikområde och inte h...
 • Anders · 2020-02-11
  För den högskoleintresserade finns det en alldeles särskild ordbok som Universitets- och Högskolerådet ansvarar för. Självfallet är den mer av en webb-resurs än en tryckt bok att ha i hyllan. Allt i tidens anda. Liksom i SAOL så försvinner vissa ord och andra tillkommer i varje ny upplaga. Nu har den 12:e upplagan publicerats. Ordlistan speglar på det sättet utvecklingen inom sektorn. Det är marknadsekonomins och studieavgifternas intåg i högskol...
 • Anders · 2020-01-31
  Ibland ställs frågan vad som är skillnaden mellan ett universitet och en högskola. En skillnad är att universiteten har ett generellt tillstånd att utfärda examina på forskarnivå medan högskolor måste söka ett sådant tillstånd hos UKÄ för varje examina på forskarnivå som man vill utfärda. Den möjligheten infördes som en konsekvens av forskningspropositionen 2008 (”Ett lyft för forskning och innovation”).

  Men, det har förstås inte alltid varit så....