Högskolebloggen

UKÄ:s blogg som knyter an till aktuella frågor i högskolesektorn

Här skriver vår gd Anders Söderholm om aktuella frågor.

 • Anders · 2020-03-19
  Dagar som dessa så finns det mycket att diskutera kring pandemier och hur man bäst hanterar de på samhälls- och individnivå. Men, det finns också annat att prata om. Jag har den senaste veckan blivit påmind om hur långt vi ändå har kommit när det gäller att arbeta med hjälp av digitala verktyg och oberoende av distansen mellan varandra. Som många vet så har UKÄ genomfört två större virtuella konferenser på senare tid. En i september i fjol och en...
 • Anders · 2020-02-28
  Som vi tidigare meddelat så har UKÄ i dagarna fastställt den självvärdering som kommer att ligga till grund för bedömningen av vår ansökan om medlemskap i ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education.Läs mer här: https://www.uka.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2020-02-26-ukas-sjalvvardering-inlamnad-till-enqa.htmlENQA kom till som en del av det europeiska samarbetet kring högre utbildning som utvecklades under 1990-talet och E...
 • Anders · 2020-02-14
  Samhällsproblem är sällan, eller kanske nästan aldrig, möjliga att hantera inom enskilda politikområden eller av enskilda myndigheter. Snarare karaktäriseras de breda utmaningarna av att vara just breda, sektorsövergripande och svårfångade. Klimatfrågorna är ett självklart exempel; åldrande befolkning, antibiotikaresistens, internationell migration och förorenade hav är andra sådana frågor som inte låter sig fångas av ett politikområde och inte h...
 • Anders · 2020-02-11
  För den högskoleintresserade finns det en alldeles särskild ordbok som Universitets- och Högskolerådet ansvarar för. Självfallet är den mer av en webb-resurs än en tryckt bok att ha i hyllan. Allt i tidens anda. Liksom i SAOL så försvinner vissa ord och andra tillkommer i varje ny upplaga. Nu har den 12:e upplagan publicerats. Ordlistan speglar på det sättet utvecklingen inom sektorn. Det är marknadsekonomins och studieavgifternas intåg i högskol...
 • Anders · 2020-01-31
  Ibland ställs frågan vad som är skillnaden mellan ett universitet och en högskola. En skillnad är att universiteten har ett generellt tillstånd att utfärda examina på forskarnivå medan högskolor måste söka ett sådant tillstånd hos UKÄ för varje examina på forskarnivå som man vill utfärda. Den möjligheten infördes som en konsekvens av forskningspropositionen 2008 (”Ett lyft för forskning och innovation”).

  Men, det har förstås inte alltid varit så....

 • Anders · 2020-01-23
  Tidigare denna vecka samlades landets universitets- och högskolerektorer för den årliga rektorskonferensen, organiserad av UKÄ och SUHF. Statsrådet medverkade på en del av konferensen för att direkt med sektorns företrädare diskutera både ramar och planer vad gäller högskolepolitiken.Jag ska inte här referera alla frågor som diskuterades utan bara uppehålla mig vid en av dem. Många frågor som debatteras idag har att göra med bekymmer, och ibland ...
 • Anders · 2020-01-09
  Det är väl numera inte helt ovanligt att även myndigheter formulerar visions- och måldokument av olika slag. Så även Universitetskanslersämbetet. Syftet är att söka formulera en sorts övergripande riktningsanvisning för myndighetens verksamhet. Målen ska dels kunna tjäna som en kompass när vi kanske någon gång råkar i tvivel om ifall vi ska prioritera A eller B. Prioriteringen ska då göras utifrån vad som bäst bedöms leda till en ökad måluppfylle...
 • Anders · 2019-12-20
  När jul- och nyårshelgerna närmar sig är det ofrånkomligen så att tankarna rör sig mot att summera det år som har passerat och att också blicka lite framåt för att fundera över vad som komma skall inom vår del av samhällsbygget.Efter att den nya regeringen tillträdde i början av året så har det tagit en liten tid för det praktiska reformarbetet att komma igång på allvar. Det ska som bekant formas i den politiska mittfåran och har för vår del resu...
 • Anders · 2019-12-16
  Lärarutbildningarna är ett utbildningsområde som tilldrar sig stort intresse. Det finns förstås flera anledningar till detta varav det främsta kanske är lärarutbildningarnas stora, för att inte säga avgörande, betydelse för skolan och för att våra barn och ungdomar får en utbildning som på bästa sätt förbereder för fortsatta studier och yrkesliv.Lärarutbildningarna är med andra ord viktiga! Därför är det också viktigt att det finns studerande som...
 • Anders · 2019-11-22
  Regeringen har under de senaste veckorna lagt tre nya uppdrag till UKÄ. Det handlar om att genomföra en tematisk utvärdering av breddad rekrytering, att kartlägga och analysera hur universitet och högskolor förbereder lärarstudenter för arbete inom komvux utifrån det examensmål som finns i högskoleförordningen och, slutligen, så har vi fått ett uppdrag att kartlägga och analysera hur lokala urvalsgrunder används. Både det först- och sistnämnda up...